RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Korekta rozliczenia pit 2015 - program PITy 2015 pozwoli uniknąć błędów.

Rozliczenie podatkowe 2015 - Korekta rozliczenia PIT - program do rozliczeń PIT pozwoli uniknąć błędów w zeznaniu. Rozliczenie podatkowe, a w szczególności formularze PIT dość często zawierają błędy. Podatnicy nie podpisują formularzy, popełniają błędy rachunkowe, nieprawidłowo odliczają ulgi, itp. Jednak pomyłkę w zeznaniu można naprawić. Wystarczy jeszcze raz wypełnić formularz rozliczenia podatkowego i na piśmie wyjaśnić, z jakiego powodu jest składana korekta. Przepisy podatkowe pozwalają na skorygowanie każdej deklaracji podatkowej. Możemy ją poprawiać w dowolnym zakresie – zarówno w takich sytuacjach, gdy pomyliliśmy rubryki, jak i wtedy gdy błędnie przepisaliśmy kwoty z otrzymanego od pracodawcy PIT-11 w nasze rozliczenie roczne za 2015 rok. Z „technicznego” punktu widzenia skorygowanie deklaracji polega na ponownym – ale tym razem poprawnym – wypełnieniu tego samego formularza (wraz z wszystkimi załącznikami). Różnica polega na tym, że na początku formularza zamiast zaznaczyć kwadrat: złożenie zeznania, trzeba zaznaczyć pozycję: korekta zeznania. Przy składaniu korekty rozliczenia rocznego należy pamiętać, aby na piśmie wyjaśnić powód jej składania. 

 

Nie obowiązuje tu żaden wzór, wystarczy zatem, jeśli na zwykłej kartce, na której odnotujemy datę, adres urzędu i swoje dane identyfikacyjne, wskażemy przyczynę, dlaczego korekta jest składana (bo np. nie uwzględniliśmy w zeznaniu przysługującej nam ulgi podatkowej lub zapomnieliśmy podpisać formularz).

Ze złożeniem korekty warto się pospieszyć, aby z odkryciem błędu nie uprzedził nas fiskus. Jeśli urząd skarbowy będzie miał wątpliwości co do poprawności złożonego zeznania, może wezwać podatnika do udzielenia w wyznaczonym terminie niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji.

Złożenie korekty rozliczenia pitu nie oznacza niestety, że możemy już spać spokojnie. Urząd skarbowy może bowiem zakwestionować naszą korektę, jeśli uzna, że budzi ona wątpliwości.

korekta rozliczenie roczne 2012Na szczęście w przypadku drobnych pomyłek (głównie rachunkowych) fiskus może sam skorygować nasze błędy. Dotyczy to np. sytuacji, w której zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1 tys. zł. W przypadku gdy urząd sam koryguje deklarację, sporządza jej kopię, którą następnie doręcza podatnikowi wraz z informacją o związanej z korektą zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku lub wysokości straty bądź informację o braku takich zmian. Na taką korektę urzędową podatnik może wnieść sprzeciw do urzędu skarbowego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę. Gdy sprzeciw nie zostanie wniesiony w ustawowym terminie, korekta deklaracji wywołuje skutki prawne jak korekta deklaracji złożona przez podatnika.

Korektę zeznania podatkowego można składać dowolną ilość razy. Przepisy podatkowe nie wprowadzają ograniczeń w tym zakresie. Praktycznym ograniczeniem prawa do korygowania zeznań jest jedynie okres przedawnienia: rozliczenie pit 2015 przedawnia się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Po upływie tego okresu nie trzeba składać korekty deklaracji, gdyż urząd skarbowy nie może kwestionować poprawności zeznania złożonego w związku z przedawnionym zobowiązaniem. Podatnik nie może też żądać zwrotu potencjalnej nadpłaty podatku po upływie tego okresu.

Przeczytaj także inne nasze artykuły dotyczące błędów w zeznaniach podatkowych:

Aby uniknąć błędów w zeznaniu podatkowym i, co się z tym wiąże, późniejszego składania korekty, warto wypełnić pit wykorzystując bezpłatne programy do pitów. Programy ten są bowiem w stanie „wyłapać” wiele błędów już podczas wypełniania formularza, dzięki czemu wszelkie pomyłki możemy poprawiać na bieżąco. Pobierz program do pitów z naszej strony i uniknij błędów w rozliczeniu podatkowym z 2015 roku.


Tematyka

Zobacz również

Korekta PIT 36 - poradnik

Rozliczenie PIT-36 to jeden z najbardziej popularnych druków podatkowych wypełnianych przez polskich rezydentów podatkowych. PIT 36 przeznaczony jest dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej - 18 i 32%. Dochody te musieli ponadto uzyskiwać samodzielnie, bez pośrednictwa płatnika, co oznacza, że sami byli odpowiedzialni za obliczanie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy. PIT-36, podobnie jak i wszystkie inne formularze podatkowe, podlegają korekcie. Korekta PIT 36 dokonana może zostać podatnika na papierowym druku podatkowym lub z wykorzystaniem e-deklaracji. Jak powinna być dokonana korekta Pit w przypadku druku PIT-36?

Czytaj więcej

PITy 2015 Program - Kiedy złożyłeś korektę zeznania z błędem

Błędy w deklaracji podatkowej są często spotykane. Na przykład rozliczenie roczne 2015 bez podpisu podatnika, złożone osobiście w Urzędzie Skarbowym – również będzie błędnym zeznaniem. Taki Pit 2015 podlega korekcie, co oznacza, że podatnik może naprawić swój błąd, składając deklarację korygującą. Ale taka deklaracja – też może zawierać błędy. Korekta z błędem będzie wówczas podlegała skorygowaniu przez podatnika, o ile nie zostanie przekroczony termin ostatecznego złożenia PIT 2015. Aby ustrzec się w dużej mierze błędów, warto korzystać do rozliczenia rocznych podatków z pity 2015 programu, który na bieżąco sprawdza, czy deklaracja użytkownika jest poprawna pod względem formalnym.

Czytaj więcej

Złóż korektę zeznania podatkowego za pomocą PITy 2015 programu

Chcesz się przekonać, czy rzeczywiście pity 2015 program radzi sobie ze wszystkimi kwestiami związanymi z deklaracją podatkową? Możesz go sprawdzić, składając korektę zeznania podatkowego. Procedura korygowania deklaracji podatkowej jest bardzo prosta. Polega ona na ponownym wypełnieniu odpowiedniego formularza podatkowego i jednoczesnym zaznaczeniu rubryki ‘korekta zeznania’ zamiast okienka ‘złożenie zeznania’ – oraz oczywiście złożeniu go w urzędzie skarbowym. Oznacza to, że jeśli swoje rozliczenie roczne 2015 przesłałeś na formularzu pit-38, chcąc je skorygować, musisz jeszcze raz przebrnąć przez ten sam druk. Nie zapominaj przy tym, że do skorygowanego formularza powinieneś dołączyć uzasadnienie korekty, to znaczy w formie pisemnej przedstawić, na czym polegała i z czego wynikała twoja pomyłka. Korektę, podobnie jak pity 2015, których ona dotyczy, możesz złożyć w urzędzie skarbowym osobiście lub przesłać pocztą, tradycyjną albo elektroniczną. A zatem program pit 2015 dostarczy Ci wszystkich niezbędnych formularzy. Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość zaznaczenia opcji ‘korekta’, która pozwoli od razu przygotować odpowiednią wersję korekty deklaracji podatkowej. Program po prostu wygeneruje elektroniczny formularz ORD-ZU: to właśnie w nim opisz przyczynę korekty.

Czytaj więcej