RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Komu przysługuje ulga uczniowska? Rozliczenie roczne z pomocą programu PITy 2015

Przygotowanie do wykonywania pracy na danym stanowisku musi być często dokonane przez samego właściciela przedsiębiorstwa. Szkoły nie zawsze nauczą młodych ludzi tego, jak w praktyce wykonywać dane czynności zawodowe. To na przedsiębiorcy może więc spocząć obowiązek spełnienia misji przygotowania ucznia i nauczenia go, w jaki sposób bezpiecznie i poprawnie wykonywać dany zawód. Jeszcze kilka lat temu podjęcie się takiej pracy dla przedsiębiorcy skutkowało możliwością skorzystania z ulgi uczniowskiej. Niemniej jednak, rozliczenie pit za ten rok nie będzie mogło wykorzystywać tego rodzaju odliczenia, jeśli ulga uczniowska nie była nabyta przez podatnika już wcześniej. Ulga uczniowska funkcjonuje, ale jedynie na zasadzie praw nabytych uprzednio przez podatników.

 

Dla kogo ulga uczniowska?

Wyłącznie podatnicy, którzy nabyli prawa do ulgi uczniowskiej przed 2004 rokiem, mogą w swoich rozliczeniach nadal ją ujmować. Oznacza to, że przedsiębiorca musiał nabyć prawo do ulgi uczniowskiej przed dniem 1 stycznia 2004 roku. Dodatkowym warunkiem jest to, aby odliczenia związane z ulgą nie znalazły pokrycia w podatku dochodowym obliczonym za lata poprzedzające rok 2004. Rozliczenie roczne 2015 będzie ujmowało ten rodzaj ulgi dla podatnika, jeśli kwoty ulgi nie zostały odliczone od podatku opłacanego w formie:

  • Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • Karty podatkowej.

Generalnie ulga uczniowska będzie przysługiwała dla przedsiębiorców, którzy przed dniem 1 stycznia 2004 roku zwarli z uczniami lub szkołami właściwe umowy o przygotowaniu zawodowym bądź też rozpoczęli praktyczną naukę zawodu lub szkolenie w celu przygotowania zawodowego. Takie działania musieli jednak podjąć w roku szkolnym 2003/2004.

Ulga uczniowska zostanie uwzględniona przez podatnika, jeśli będzie on przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, spółka prawa cywilnego lub handlowego z wyjątkiem spółki partnerskiej. Dodatkowo, przedsiębiorca musi mieć nadane uprawnienia do szkolenia uczniów i ich zatrudniania w celu przygotowania zawodowego.

Kwota ulgi uczniowskiej

Rozliczenie pit będzie uwzględniało w 2014 roku stałą kwotę ulgi uczniowskiej. Kwotę tą może wskazać pity 2015 program. Jeśli szkolenie wynosi maksymalnie 24 miesiące, kwota ulgi wyniesie 4896, 18 zł, a jeśli szkolenie będzie dłuższe niż 24 miesiące, wówczas ulga wyniesie 8160,31 zł. Rozliczenie roczne 2014 będzie uwzględniało ulgę uczniowską w wysokości o 20% wyższej niż podana kwota, jeśli podatnik prowadzi działalność gospodarczą w miejscowości o liczbie mieszkańców do 5 tys., w gminie zagrożonej wysokim bezrobociem albo szkoli więcej niż jednego pracownika, który kończy naukę pozytywnym zdaniem egzaminu.

Ulga uczniowska według obowiązującego prawa przyznawana jest podatnikom dopiero po zakończeniu całej procedury nauki uczniów. Rozliczenie roczne 2015 będzie mogło zawierać odpis dokonany za pośrednictwem takiej ulgi, o ile decyzja o przyznaniu ulgi została wydana miesiąc wcześniej, niż złożenie rozliczenia podatkowego.


Tematyka

Zobacz również

Czy PIT drogą elektroniczną może uwzględniać jakąś ulgę podatkową?

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku ustawodawca ujął zasady stosowania ulg podatkowych w rocznych rozliczeniach podatkowych. Preferencyjne PITy podatników stosujące ulgi podatkowe pozwalają na zoptymalizowanie wysokości podatku należnego fiskusowi z tytułu opodatkowania dochodów lub przychodów podatników podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Roczny Pit 2015 musi uwzględniać nowe zasady rozliczania niektórych ulg podatkowych. Ulga podatkowa na dziecko czy ulga internetowa przyznawana jest bowiem obecnie na innych zasadach, niż to dotychczas miało miejsce. Czy PIT drogą elektroniczną wysyłany do Urzędu Skarbowego również będzie mógł uwzględniać ulgi podatkowe, właściwe dla danych podatników?

Czytaj więcej

Czy aktywując PITy 2015 Program - trzeba znać szczegóły ustawy o opodatkowaniu PIT?

Wypełnienie i złożenie właściwego formularza podatkowego do Urzędu Skarbowego wielu polskim podatnikom spędza sen z powiek. Deklaracje Pity 2015 wypełniane samodzielnie, bez wsparcia biura rachunkowego czy osoby znającej się na zasadach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wcale nie muszą być błędne. Nie trzeba też studiować ustawy o PIT, aby rozliczyć się ze swoich przychodów lub dochodów z Urzędem Skarbowym. PITy 2015 Program likwiduje problem rozliczenia podatkowego, a opodatkowanie PIT przestaje mieć dla polskich podatników jakiekolwiek tajemnice.

Czytaj więcej

Co zawiera katalog ulg przewidzianych na rozliczenie roczne 2015

Rozliczenie roczne 2015 podatnika, w przypadku rozliczania się z dochodów na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, może uwzględniać aktualne ulgi podatkowe. Dodatkowo druki PIT 2015 mogą również wskazywać na zastosowanie ulg, które obecnie nie są już wskazywane w katalogu ulg w ustawie o PIT, ale podatnik wykorzystuje je na zasadach praw nabytych. Generalnie, katalog ulg podatkowych został w  tym roku poszerzony o prawo odliczenia od dochodu zapłaconej w danym roku składki na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Program pity 2015 wskaże, jak skorzystać z każdej istniejącej obecnie ulgi podatkowej.

Czytaj więcej