RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Jeżeli małżonkowie mają różne adresy zameldowania, to mogą razem skorzystać z jednej ulgi podatkowej? PITy 2015 małżonków

Preferencja podatkowa polegająca na wspólnym rozliczeniu  na jednej deklaracji PITy 2015 małżonków daje wiele korzyści. Rozliczenie Pit 2015 jest składane w takim przypadku na jednym druku deklaracji. Taki formularz można wypełnić w PITy 2015 Programie, podając dane współmałżonków i uzyskane przez nich dochody w poprzednim roku podatkowym. Do wspólnego rozliczenia podatkowego w PIT 2015 spełniony musi być warunek bycia małżeństwem przez cały poprzedni rok podatkowy, ustanowienie wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami i nierozliczanie się z dochodów opodatkowanych ryczałtem lub liniowo. Czy taka ulga w opodatkowaniu będzie przysługiwała współmałżonkom, mającym inny adres zameldowania?

 

Warunki wspólnego rozliczenia przy różnych adresach

Jeśli adresy zameldowania małżonków są inne, ale spełniają oni wymagane przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych warunki wspólnego rozliczenia podatkowego razem ze współmałżonkiem, będą mogli go dokonać. Inny adres zameldowania nie jest tutaj przeszkodą. Podatnicy składają wówczas rozliczenie Pit 2015 do jednego z Urzędów Skarbowych, właściwych dla współmałżonka. Drugi małżonek musi jedynie złożyć do swojego Urzędu Skarbowego właściwego względem adresu zameldowania pismo oświadczające, że rozlicza się ze współmałżonkiem w jego urzędzie. 


Tematyka

Zobacz również

Odpowiedzialność za długi podatkowe męża przy rozdzielności majątkowej

Ustanowienie rozdzielności majątkowej nie chroni automatycznie przed odpowiedzialnością za wszystkie długi współmałżonka. Jednocześnie żona nie odpowiada automatycznie za wszystkie zobowiązania męża. Decyduje tu czas powstania zobowiązań, a także moment ustalenia rozdzielności majątkowej.

Czytaj więcej

Rozwiedziony małżonek podatnika w świetle rozliczenia PITy 2015

Stosunkowo łatwo jest wypełnić rozliczenie roczne 2015 – kiedy nasza sytuacja podatkowa jest w miarę oczywista. Jednak nie każdy podatnik znajduje się w takiej sytuacji. Niekiedy niektóre podatkowe kwestie bywają na tyle zawiłe i trudne, że niezbędna jest pomoc kogoś, kto wyjaśni i wytłumaczy, jakie rozwiązania możemy podjąć w naszej sytuacji. Jednym z takich kłopotliwych tematów są zobowiązania podatkowe małżonka, który jest po rozwodzie. Pojawia się wtedy mnóstwo pytań:

  • jak się rozliczać,
  • czy pit składa się oddzielnie, czy nadal można razem,
  • co z dostępnością ulg podatkowych dla rozwodników?...

Takie pytania i wiele innych – zadaje sobie w Polsce mnóstwo podatników; byłych już - małżonków...

Czytaj więcej

Wspólne rozliczenie małżonków w eDeklaracje 2015 Urząd Skarbowy PIT2015

Z e deklaracji PIT za 2015 rok, do których nie jest potrzebny bezpieczny podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem, mogą korzystać nie tylko osoby rozliczające się samodzielnie, ale również małżonkowie. Małżonkowie muszą jednak najpierw złożyć odpowiednie upoważnienie w urzędzie skarbowym. Poza spełnieniem ustawowych warunków uprawniających do wspólnego rozliczenia, małżonkowie składający edeklaracje muszą spełnić warunek dodatkowy: jeden z małżonków musi drugiego upełnomocnić do złożenia wspólnych e deklaracje PIT. Takie pełnomocnictwo wypełnia się na druku UPL-1 i przesyła w formie papierowej do urzędu skarbowego.

Czytaj więcej