RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Jakie ulgi obowiązują chorych w rozliczeniu PIT 2015?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada możliwość korzystania przez podatników z wielu ulg. Ich rozliczenie pit 2015 może je uwzględniać, o ile spełnią one określone prawem wymagania. Wypełniając pity 2015 w programie komputerowym, można bezbłędnie wyliczyć wysokość ulgi, niezależnie od tego, jaki będzie jej rodzaj. Pity 2015 program umożliwia swoim użytkownikom na rozliczenie swoich dochodów z urzędem skarbowym i na skorzystanie z ulg podatkowych, bądź preferencji w podatkach.

 

Jakie ulgi przewidziane są dla chorych?

Dla osób chorych i niepełnosprawnych w chwili obecnej polskie prawo podatkowe przewiduje dwa rodzaje ulg. Jest to:

  • Ulga rehabilitacyjna,
  • Ulga na leki.

Jak skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?

Ulga rehabilitacyjna może zostać uwzględniona w rozliczeniu pit 2015 przez podatników, którzy uczestniczą w rehabilitacji, mającej na celu ułatwienie im wykonywania czynności życiowych. Podatnik będący osobą niepełnosprawną lub mający na swoim utrzymaniu przez cały rok podatkowy osoby niepełnosprawne, może w praktyce odliczyć od podatku wysokość ulgi rehabilitacyjnej.

Pity 2015 program pomoże podatnikowi w odliczeniu od jego dochodów kwoty wydatkowanej na cele rehabilitacyjne. Można tego dokonać również samodzielnie, ale wówczas należy znać wszelkie przepisy dotyczące tej ulgi podatkowej. Odliczenia ulgi rehabilitacyjnej dokonuje się w formie limitowanej kwotowo lub nielimitowanej. Limitowane kwotowo wydatki na cele rehabilitacyjne nie trzeba udowadniać przed Urzędem Skarbowym, także zastosowanie ulgi rehabilitacyjnej w taki sposób jest prostsze z perspektywy podatnika, ale może on wówczas mniej odliczyć od swojego dochodu.

Wydatki, które mogą zostać ujęte w ramach ulgi rehabilitacyjnej, przedstawiają się w sposób następujący:

  • wydatki związane z utrzymaniem psa asystującego, w kwocie nie większej niż 2280 zł na rok,
  • wydatki związane z opłaceniem przewodników osób niewidomych i niepełnosprawnych z uwagi na narząd ruchu, w kwocie nie większej niż 2280 zł na rok,
  • wydatki na samochód osoby niepełnosprawnej lub podatnika, mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, ponoszone w związku z koniecznością zapewnienia transportu na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, w kwocie do 2280 zł na rok.

 Ulga na leki i jej konstrukcja

Pity 2015 program bez problemu umożliwi podatnikowi skorzystanie w rozliczeniu pit 2015 z ulgi na leki. Ulga ta jest rzecz jasna związana z zakupem lekarstw. Wylicza się ją odejmując od kwoty wydatkowanej na zakup leków w danym miesiącu, kwotę 100 zł. Odliczeniu od dochodu zawsze będzie podlegała kwota stanowiąca wynik takiego działania. Wydatki na leki muszą zostać udokumentowane fakturami. Z ulgi na leki mogą korzystać wyłącznie ci podatnicy, u których lekarz specjalista stwierdzi, że muszą oni stosować określone leki. Podstawą zalecenia jest recepta lub karta pacjenta, albo inny dokument pisemny wydany przez lekarza.

 Z obu ulg dla osób chorych mogą skorzystać wyłącznie podatnicy mający status osoby niepełnosprawnej lub podatnicy, mający na utrzymaniu osoby niepełnosprawne.

Przy korzystaniu przez te osoby z programu Pity 2015 o wiele łatwiej będzie wypełnić w sposób zgodny z przepisami rozliczenie pit 2015. Pity 2015 program krok po kroku przeprowadzi użytkownika po kolejnych rubrykach formularza PIT.


Tematyka

Zobacz również

Ulga na leki w PIT w postaci deklaracji przez Internet

Osoby niepełnosprawne, podobnie jak ich opiekunowie, składając deklaracje PITy przez Internet lub w formie tradycyjnej, papierowej, mają możliwość ujęcia w nich ulgi rehabilitacyjnej. Szczególną odmianą tej ulgi jest ulga na leki. PIT z ulgą na leki można złożyć, jeśli podatnik spełnia ustawowe wymagania do skorzystania z takiego odliczenia podatkowego. Jakie to będą wymagania, jakie leki można odliczyć w rocznej deklaracji podatkowej i jak tego dokonać w przypadku wypełniania rozliczenia rocznego przez Internet? Kiedy można skorzystać z ulgi na leki? Aby określić grupę podatkową uprawnioną do ulgi na leki, trzeba najpierw sprawdzić ustawowe wymagania stawiane podatnikom przy korzystaniu z ulgi rehabilitacyjnej. Jeśli bowiem podatnik spełnia warunki do objęcia go ulgą rehabilitacyjną i ponosił w poprzednim roku podatkowym koszty zakupu leków przepisanych przez lekarza, będzie mógł skorzystać z ulgi na leki składając deklaracje podatkowe. PIT z ulgą na leki złożą osoby niepełnosprawne, czyli podatnicy posiadający orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego trzech stopni niepełnosprawności.

Czytaj więcej

Dla kogo ulga na leki i na jakie leki - trudne PITy roczne

Ulgi podatkowe pozwalają na zmniejszenie obciążeń wynikających z tytułu podatku dochodowego należnego fiskusowi od podatnika, który w poprzednim roku podatkowym pozyskiwał dochody lub przychody opodatkowane podatkiem PIT. Jedną z ulg jest ulga na leki, która jest integralnym elementem ulgi rehabilitacyjnej. Jest ona przyznawana podatnikom na tożsamych zasadach. Kto skorzysta z ulgi na leki i jakie leki mogą być przedmiotem takiego odliczenia? Z ulgi rehabilitacyjnej korzystają osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie, a jako że ulga na leki jest elementem ulgi rehabilitacyjnej, obowiązują przy niej podobne zasady. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych jasno wskazuje, kto ma prawo ująć w rocznej deklaracji podatkowej ulgę na leki oraz jakie farmaceutyki kupowane w aptece mogą być odliczane w ramach takiej ulgi. Ulga na leki to element ulgi rehabilitacyjnej i osoby, które są uprawnione do zastosowania ulgi na rehabilitację mogą odliczać jednocześnie w swoich rocznych zeznaniach podatkowych wydatki na farmaceutyki. Prawo do ulgi na leki będą miały osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie. Według prawa podatkowego, za osoby niepełnosprawne uznaje się podatników posiadających orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności - lekkiego, umiarkowanego lub znacznego.

Czytaj więcej

Czy dojazd samochodem do sklepu także podlega pod ulgę rehabilitacyjną w Pit 2015

Osoby posiadające orzeczenie lekarskie zaświadczające o niepełnosprawności, mogą korzystać z odliczenia podatku o nazwie ulga rehabilitacyjna. W tej kwestii bardzo ciekawym zagadnieniem jest sprawa samochodu osoby niepełnosprawnej. Jak podaje Program Pity 2015, ustawodawca rozróżnia tutaj nielimitowaną kwotę odliczenia na przystosowanie samochodu ma potrzeby osoby posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności, natomiast mniej liberalnie podchodzi do kosztów poniesionych na użytkowanie tegoż pojazdu. Tutaj spotykamy się z limitem, a ulga do realnego odliczenia, to maksymalnie 2 280 zł rocznie. Zeznanie PIT 2015 osoby korzystającej z ulgi rehabilitacyjnej dotyczącej zwrotu kosztów poniesionych na użytkowanie pojazdu, nie jest nadto szczegółowe.

Czytaj więcej

Czy można odliczyć rehabilitację od podatku - podpowiedzi udziela PITy 2015 program

Wśród wielu ulg istniejących w polskim prawie podatkowym na szczególną uwagę osób niepełnosprawnych niewątpliwie zasługuje ulga rehabilitacyjna. Pity 2015 program podpowiada użytkownikom, w jakich sytuacjach i w jaki sposób można korzystać z takiej właśnie ulgi. Jak odliczyć rehabilitację osób niepełnosprawnych w ramach formularzy PIT 2015? Wystarczy skorzystać z darmowego programu komputerowego. Opiera się to na odliczeniu ulgi rehabilitacyjnej od dochodu wskazanego w formularzu PIT 2015.

Czytaj więcej