RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Jak wybrać właściwy Urząd Skarbowy do rozliczenia PIT 2015, najłatwiej pobierz program pity z pełną listą U.S.

Jak wybrać właściwy Urząd Skarbowy do rozliczenia PIT ? Do 30 kwietnia 2016 roku powinniśmy złożyć rozliczenie podatku (pit) za 2015 rok . Nie wszyscy jednak są pewni, do którego Urzędu Skarbowego należy wysłać swoje rozliczenia roczne pit. Czy do tego w mieście, w którym pracujemy, mieszkamy, czy jesteśmy zameldowani? Według ustawy o podatku dochodowym, o tym, do którego Urzędu Skarbowego podatnik powinien skierować swoje rozliczenia roczne, decyduje adres zamieszkania podatnika.

 

lista urzędów skarbowychCo jednak w sytuacji, kiedy podatnik przeprowadził się w trakcie roku podatkowego do innego miasta? Ustawodawca przewidział i taką sytuację. Wówczas urzędem właściwym jest ten według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Oznacza to, że jeżeli podatnik w trakcie roku przeprowadzał się nawet kilka razy (a co za tym idzie, zmieniał mu się właściwy urząd skarbowy), zeznanie złoży w tym urzędzie, który był dla niego właściwy na ostatni dzień roku podatkowego.

W przypadku małżeństwa, obowiązują ich takie same zasady, jak w sytuacji, gdyby chcieli rozliczyć się oddzielnie, czyli zeznanie podatkowe składają w urzędzie skarbowym właściwym dla ich miejsca zamieszkania. Może jednak zaistnieć sytuacja, w której małżonkowie będą mieli różne miejsca zamieszkania, przez co właściwe dla nich urzędy także będą różne. A PIT wspólnie z małżonkiem można złożyć tylko w jednym urzędzie. W takim przypadku małżonkowie mogą wybrać, w którym z tych dwóch urzędów, chcą się rozliczyć. Natomiast do drugiego urzędu (niewybranego) można przesłać pismo informujące o złożeniu zeznania podatkowego razem z małżonkiem w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na jego adres zamieszkania.

Wybierając właściwy dla nas urząd skarbowy należy pamiętać, że adres zamieszkania nie zawsze jest taki sam, jak adres zameldowania. Podatnicy często mylą ze sobą te dwa pojęcia i rozliczają się z podatku dochodowego w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na adres zameldowania. Mimo iż te adresy często pokrywają się ze sobą (mieszkamy tam, gdzie jesteśmy zameldowani), może się jednak zdarzyć, że będą one zupełnie różne. Pamiętajmy zatem, że adresem zamieszkania jest adres, pod którym przebywamy z zamiarem stałego pobytu.

W ostatnich latach wiele miast, zwłaszcza tych dużych, w których rynek pracy jest największy, przez co w poszukiwaniu zatrudnienia przeprowadza się do nich masa młodych osób, prowadzi kampanie zachęcające do składania zeznań podatkowych właśnie u nich. Wszystko dlatego, że młodzi podatnicy, którzy tymczasowo zmienili miejsce zamieszkania, i tak nadal rozliczają się w swoich rodzinnych miejscowościach, w których są zameldowani, choć tam nie mieszkają lub przyjeżdżają tylko na weekendy.

Kiedy nie jesteśmy pewni, w którym mieście jest właściwy dla nas Urząd Skarbowy, warto pobrać z Internetu program do rozliczeń pitów. Znajduje się tam bowiem wyszukiwarka urzędów skarbowych z całej Polski z ich pełnymi danymi adresowymi.


Tematyka

Zobacz również

Deklaracja PIT drogą elektroniczną - wymogi ze strony fiskusa i inne formalności

Podatnicy w Polsce mają możliwość wygodnego rozliczania się z fiskusem na podstawie tzw. e-deklaracji podatkowych. Składanie Pit drogą elektroniczną nie wymaga spełnienia szczególnych warunków. Wymogi fiskusa sprowadzają się do tego, aby formularz był wypełniony poprawnie, a weryfikacja tożsamości podatnika przebiegła pozytywnie. Deklaracja PIT przez internet pozwala na szybkie i wygodne rozliczenie z fiskusem. Formalności podatkowe konieczne do dopełnienia są obecnie przy e-deklaracjach PIT znacznie mniej skomplikowane, niż jeszcze kilka lat temu.

Czytaj więcej

Jaka metoda rozliczenia z fiskusem jest najporęczniejsza - eDeklaracja kontra papierowy PIT

Osoby objęte nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w Polsce, czyli tzw. rezydenci podatkowi Rzeczypospolitej Polskiej, muszą co roku rozliczać się z fiskusem z tytułu ubiegłorocznych przychodów objętych opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Metoda rozliczenia wybrana lub narzucona odgórnie, ustawowo podatnikowi, wskazuje, jakie Pity podatnicy powinni zastosować, aby prawidłowo rozliczyć się z fiskusem. Podatnik może złożyć tradycyjny PIT w Urzędzie Skarbowym osobiście, albo przesłać wypełnioną deklarację roczną pocztą tradycyjną. W zastosowaniu jest również eDeklaracja, czyli elektroniczne rozliczenie roczne przesyłane do Urzędu Skarbowego przez Internet. Który sposób rozliczenia podatkowego będzie najporęczniejszy z punktu widzenia podatnika?

Czytaj więcej

Nie pomyl się w adresie fiskusa - spis urzędów skarbowych zawarty w PITy 2015 Programie

W pierwszej części naszego druku podatkowego PIT 2015 zobligowani jesteśmy wpisać wiele podstawowych informacji dotyczących naszej osoby. Do informacji tych z pewnością możemy zaliczyć takie dane, jak:

  • dane osobowe,
  • nr NIP,
  • aktualnie – również nr PESEL,
  • czy nasze dane adresowe.

Czytaj więcej