RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Jak ująć poddzierżawę w deklaracji podatkowej składanej programem PITy 2015?

Podatnicy w Polsce mogą uzyskiwać dochody ze źródeł bez pośrednictwa płatnika. Zobowiązuje ich to do rozliczania swoich podatków w ciągu całego roku podatkowego, samodzielnie. Ich rozliczenie roczne 2015 musi zostać wypełnione na odpowiednim formularzu, PIT-28, PIT-36 lub PIT-36L. Jeśli podatnik uzyskiwał dochody opodatkowane na zasadach skali podatkowej, bez pośrednictwa płatnika, to pity 2015 program, umożliwiający proste rozliczenie podatkowe, wskaże mu jako właściwy formularz PIT-36. Pit 2015 wypełniony za pomocą programu komputerowego na pewno nie będzie zawierał błędów merytorycznych, ponieważ uprzednio, przed jego złożeniem, program sprawdzi jego poprawność.

 

Poddzierżawa w ujęciu podatkowym

Między innymi PIT 2015 w postaci formularza PIT-36 złoży podatnik, który uzyskiwał zarobki z tytułu prowadzenia najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach. Jeśli poddzierżawa będzie jednak opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym, wówczas konieczne będzie złożenie przez podatnika formularza PIT-38. Rozliczenie roczne 2015 dochodów pochodzących z poddzierżawy bez względu na to, czy zostanie ono dokonane na druku PIT-36 czy PIT-28, można bez problemu wypełnić w programie komputerowym. Pity 2015 program pomoże też podatnikowi wybrać odpowiedni formularz PIT 2015.

Ujęcie poddzierżawy w deklaracji podatkowej

Wypełniając deklarację podatkową w pity 2015 program po pierwsze należy wybrać odpowiedni formularz pit 2015. Poddzierżawę i dochody pochodzące z niej w danym roku podatkowym ujmuje się w ramach rubryki dotyczącej innych źródeł przychodów podatnika. PIT-28 podatnik składa wówczas, gdy zdecydował się o opodatkowaniu dochodów z poddzierżawy na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego, zaś PIT-36 składa podatnik opodatkowany na zasadach ogólnych, według skali podatkowej.


Tematyka

Zobacz również

Podatek od nieruchomości wynajętej przez małżeństwo

Wynajmując mieszkanie, podatnik uzyskuje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Taki podatek od nieruchomości można opłacać na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wynajem nieruchomości traktowany jako najem prywatny, nie jest realizowany w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, dlatego też tylko te dwie metody opodatkowania będą dostępne dla podatników. Jak opłacać podatek od nieruchomości, jeśli jest ona wynajmowana przez małżeństwo? Czy PIT małżeństwa może wykazywać łączny podatek od nieruchomości? Jak rozlicza się pod względem podatkowym wynajem nieruchomości przez małżeństwo? Czy rozliczenie Pit małżonków będzie mogło zostać złożone na jednym druku PIT, jeśli najem prywatny zostanie opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Czytaj więcej