RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Jak korzystać z ulg i odliczeń? PITy 2015 Program jako podręczna aplikacja internetowa

Ulgi i odliczenia podatkowe mogą być zastosowane w ramach pity 2015 wyłącznie wówczas, gdy podatnik ma do nich prawo. Warunki korzystania z ulg i odliczeń można znaleźć w ustawie o PIT. Jednocześnie, pity 2015 program również gromadzi takie aktualne informacje, dlatego też jest w stanie pomóc podatnikowi przy korzystaniu z jego przywilejów w tym zakresie. Darmowa aplikacja internetowa, jaką jest Pity 2015 Program, umożliwi poprawne wypełnienie formularza pit. Uwzględni również przywileje podatnika, dzięki czemu rozliczenie pit 2015 będzie kompletne. Darmowy program komputerowy pozwala od razu przesłać PITy 2015 w trybie zdalnym, pocztą elektroniczną do właściwego Urzędu Skarbowego.

 

Przywileje podatników w zakresie ulg z lat ubiegłych

W tym roku nie obowiązuje już wiele ulg, które były dostępne dla podatników w poprzednich latach. Mowa tu chociażby o uldze odsetkowej, z której dzisiejsi podatnicy – kredytobiorcy, nie mogą już korzystać. Niemniej jednak, rozliczenie PIT 2015 nadal może ująć taką ulgę, o ile podatnik nabył do niej prawo w odpowiednim czasie. Przywileje podatników ulegają bowiem przedłużeniu w formie kontynuacji, ale nie można do nich nabyć prawa w chwili obecnej.

Katalog ulg i odliczeń podatkowych

Korzystając z Pity 2015 Programu można skorzystać ze wszystkich odliczeń i ulg podatkowych, jakie aktualnie są obowiązujące w prawie podatkowym. Aplikacja ta jest bardzo pożyteczna dla podatnika, ponieważ nie musi on już samodzielnie wyszukiwać przepisów, w których określone zostaną kryteria do spełnienia dla podatnika chcącego skorzystać z danego przywileju. Pity 2014 program wskaże użytkownikowi, kiedy będzie to możliwe. W stosunku do roku 2015, rozliczenie roczne może uwzględniać następujące ulgi podatkowe odliczane od dochodu:

 • Ulga na Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE); odliczeniu podlega kwota zapłacona w roku 2015 na takie konto podatnika,
 • Ulga na składki ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych),
 • Ulga internetowa,
 • Ulga związana z darowizną na cele pożytku publicznego,
 • Ulga związana z darowizną na cele kultu religijnego,
 • Ulga na darowiznę na cele krwiodawstwa,
 • Ulga związana z darowizną na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła i kościelnych osób prawnych,
 • Ulga rehabilitacyjna,
 • Ulga na przewodnika,
 • Ulga na psa asystującego,
 • Ulga rehabilitacyjna na samochód,
 • Ulga na leki,
 • Ulga związana z kwotami zwróconych świadczeń, które wcześnie zwiększyły u podatnika dochód podlegający opodatkowaniu,
 • Ulga na nowe technologie.

Przywilej podatnika zakłada również, że jego rozliczenie Pit 2015 może obejmować pewne odliczenia od podatku, a mianowicie:

 • Związane z preferencyjnym opodatkowaniem wspólnie ze współmałżonkiem – podatek wylicza się w podwójnej wysokości, a ustalany jest on od połowy łącznych dochodów małżonków,
 • Związane z preferencyjnym opodatkowaniem jako osoba samotnie wychowująca dziecko- podatek w podwójnej wysokości podatku ustalonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dziecko,
 • Kwota wolna od podatku, pozwalająca na zniwelowanie podatku do kwoty dochodu 3091 zł,
 • Ulga na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • Ulga prorodzinna,
 • Ulga abolicyjna.

Tematyka

Zobacz również

Jakie faktury uniemożliwiają odliczenia Vat - roczny PIT 2015 z Programem

Podatnicy zarejestrowani w Urzędzie Skarbowym jako czynni płatnicy podatku VAT, mają możliwość odliczenia wartości zapłaconego VAT od kwoty podatku należnego do zapłaty w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Oprócz tego, podatnicy ci niezależnie od podatku VAT, opłacają podatek dochodowy od osób fizycznych. Rozliczenie Pit 2015 składają na odpowiednim dla nich formularzu. Wszystkie aktualne formularze PITy 2015 można znaleźć w PITy 2015 Programie, dostępnym bezpłatnie za pośrednictwem Internetu.

Czytaj więcej

Co zawiera katalog ulg przewidzianych na rozliczenie roczne 2015

Rozliczenie roczne 2015 podatnika, w przypadku rozliczania się z dochodów na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, może uwzględniać aktualne ulgi podatkowe. Dodatkowo druki PIT 2015 mogą również wskazywać na zastosowanie ulg, które obecnie nie są już wskazywane w katalogu ulg w ustawie o PIT, ale podatnik wykorzystuje je na zasadach praw nabytych. Generalnie, katalog ulg podatkowych został w  tym roku poszerzony o prawo odliczenia od dochodu zapłaconej w danym roku składki na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Program pity 2015 wskaże, jak skorzystać z każdej istniejącej obecnie ulgi podatkowej.

Czytaj więcej

Ograniczenia odliczania składek zdrowotnych - deklaracja podatkowa z Programem PITy 2015

Jeżeli zamierzamy odliczyć składki zdrowotne w deklaracji rozliczenia rocznego 2015, skorzystajmy z internetowej aplikacji ułatwiającej wypełnianie formularzy podatkowych. Dzięki Pity 2015 programowi łatwiej będzie nam ustalić wszystkie ograniczenia związane z odliczaniem składek. W zależności bowiem od tego, czy: jesteśmy osobą fizyczną czy prawną, obejmuje nas nieograniczony lub ograniczony obowiązek podatkowy, składki odprowadza za nas pracodawca lub samodzielnie płacimy dobrowolne składki na ubezpieczenie zdrowotne (lub też zawarliśmy z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego), rozliczamy się ze współmałżonkiem lub też osobno odliczanie składek zdrowotnych będzie przebiegało w nieco inny sposób i będzie podlegało innym ograniczeniom.

Czytaj więcej

Limit kosztów i odliczeń - Program PITy 2015 pomocny w rozliczeniu

Na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm. - wyliczany jest limit odliczenia i limit kosztów, jakie można ująć w pity 2014. Program Pity 2015 pomoże w prawidłowym rozliczeniu twojej deklaracji podatkowej za bieżący rok podatkowy. Program ten jest dostępny bezpłatnie w Internecie dla każdego podatnika. Uwzględnia on aktualne limity odliczeń, dzięki czemu podatnik nie przekroczy nieumyślnie ich we własnym formularzu PIT.

Czytaj więcej