RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Dojeżdżasz do pracy? Odliczenie kosztów w program pity 2015!

Rozliczenie podatkowe 2015 a koszty dojazdów do pracy i ich odliczenie w programie do rozliczania zeznań podatkowych PIT. W rozliczeniu PIT trzeba wpisać wszystkie przychody osiągnięte w danym roku. Z uwagi na fakt, że podstawą opodatkowania jest dochód, w deklaracji rocznej można też uwzględnić koszty uzyskania przychodów. Pracownicy dojeżdżający do pracy z innej miejscowości mogą uwzględniać wyższe koszty uzyskania przychodu. Chodzi tu o sytuację, w której miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika w roku podatkowym było położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie otrzymywał dodatku za rozłąkę lub zwrotu kosztów dojazdu. Wyjątkiem jest sytuacja gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu.

 

koszty dojazdów pity 2012 program

Pracodawca może odliczać wyższe koszty uzyskania przychodów pracownikowi, który złożył oświadczenie, że miejsce jego zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy. Ale niezłożenie takiego oświadczenia i nieuwzględnianie przez pracodawcę wyższych kosztów nie zamyka podatnikowi drogi do samodzielnego uwzględnienia wyższych kosztów w rozliczeniu pit.

Pracownicze koszty uzyskania przychodów określone zostały przez ustawodawcę w sposób zryczałtowany. Roczne koszty uzyskania przychodów przyjmowane do obliczenia dochodu za 2015 rok dla pracownika dojeżdżającego wynoszą 1668,72 zł (dla pracownika miejscowego koszty te wynoszą 1335 zł). Kwoty te dotyczą osób z jedną umową o pracę. Podatnikowi, który osiągnął przychody z więcej niż jednego stosunku pracy, koszt ich uzyskania wzrośnie do 2002,05 zł, w przypadku pracownika miejscowego, lub nawet do 2502,56 zł - w przypadku pracownika dojeżdżającego.

Gdzie szukać informacji o kosztach uzyskania przychodu przysługujących podatnikowi? W przypadku należności ze stosunku pracy, kwotę kosztów, która została uwzględniona przez płatnika i którą należy wpisać w rocznym zeznaniu podatkowym, znajdziemy w otrzymanym od pracodawcy formularzu  PIT-11 w poz. 37 i 41. Jeśli natomiast tak się złożyło, że nie otrzymałeś pit-u 11 od swojego pracodawcy to przeczytaj koniecznie artykuł: rozliczenie PIT bez pit-u 11

Jeżeli nie czujemy się na siłach, aby samodzielnie przygotować rozliczenie pit za 2015 rok, warto wykorzystać program do rozliczenia PIT 2015, który znacznie ułatwi nam ten obowiązek wobec państwa. Posiadając program do rozliczenia podatku nie będziemy musieli sami szukać np. kwoty kosztów uzyskania przychodu - program w odpowiednim momencie wyświetli nam na ekranie komputera komunikat informujący, w której dokładnie rubryce PIT-u 11 znajdziemy potrzebne nam dane.


Tematyka

Zobacz również

Rozliczenie kosztów dojazdu za pomocą programu PITy 2015

Rozliczenie roczne 2015 realizowane jest przez pracowników na formularzu PIT-37, a wpisywane są w nim dane dotyczące ubiegłego roku podatkowego. Należy na nim podać w odpowiednich rubrykach wszystkie osiągnięte przez podatnika przychody w danym roku. Nie ma przy tym znaczenia, z jakich źródeł będą one pochodziły. Podatnicy, których głównym i jedynym źródłem dochodów jest praca na etacie, wpiszą w pole dochód wyłącznie te środki finansowe, które uzyskały od pracodawcy. Pracownicy niejednokrotnie zmuszeni są do dojazdów do pracy, ponieważ zatrudnienie czeka na nich w innej, oddalonej od ich miejsca zamieszkania, miejscowości. Jeśli pracownik jest w takiej sytuacji i jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, może uwzględnić w formularzu PIT wyższe koszty uzyskania przychodu.

Czytaj więcej