RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Dochody zagraniczne małżonków a obowiązek podatkowy w Rzeczypospolitej Polskiej - Program PIT 2015

Małżonkowie mają możliwość wspólnego rozliczenia się z osiąganych dochodów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Aby móc skorzystać z tej preferencyjnej formy opodatkowania, należy posiadać wspólność majątkową. Łączne rozliczenie roczne 2015 może przynieść małżeństwu znaczne korzyści, jednak warto podkreślić, że nie zawsze złożenie jednej deklaracji podatkowej pozwala na obniżenie wysokości należnego podatku. Korzyści pojawiają się w momencie, gdy jeden z małżonków osiąga dochody obciążone 32% podatkiem, a dochody drugiego z małżonków znajdują się poniżej progu podatkowego (85528 zł). Zsumowanie dochodów obu osób, a następnie podzielenie ich na pół, będzie stanowiło podstawę naliczenia podatku. W ten sposób możliwe jest uniknięcie 32% podatku, a tym samym zmniejszenie obciążenia podatkowego. Jeżeli każdy z małżonków zarabia mniej niż 85528 zł rocznie, wspólne rozliczenie roczne 2015 nie przyniesie żadnych korzyści, ale pozwoli na zaoszczędzenie czasu, niezbędnego do wypełnienia zeznania przez program PIT 2015.

 

Prawo do wspólnego opodatkowania dochodów, przysługuje jedynie tym podatnikom, którzy naliczają podatek na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej). Oznacza to, że jako łączne rozliczenie, mogą być składane jedynie formularze PIT-36 i PIT-37. Na formularzu PIT-37 rozliczają się osoby, które osiągały dochody tylko i wyłącznie za pośrednictwem płatnika. PIT-36 wypełniają przedsiębiorcy, osoby uwzględniające w zeznaniu dochody nieletnich dzieci, podatnicy rozliczający straty z lat ubiegłych, a także podatnicy, którzy osiągali dochody poza granicami kraju. Z możliwości wspólnego rozliczenia, zostały wyłączone następujące pity 2015: PIT-16A, PIT-28, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39.

Wielu podatników uzyskujących dochody za granicą, nie wie jak rozliczyć je na terenie Polski. Problematyczna jest również kwestia wspólnego opodatkowania małżonków. O tym czy dochody z zagranicy powinny być wykazywane w rocznej deklaracji podatkowej, a także czy i jaki należy zapłacić od nich podatek decyduje:

  • państwo, w którym owe dochody zostały osiągnięte,
  • rezydencja podatkowa, jaką posiada podatnik,
  • treść umowy międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej między Rzeczpospolitą Polską, a państwem będącym źródłem dochodu.

Dla dochodów zagranicznych zastosowanie znajduje metoda wyłączenia z progresją lub metoda proporcjonalnego odliczenia. Podatnik, który poza dochodami z zagranicy osiągał również dochody na terenie kraju, ma obowiązek wykazania wszystkich dochodów (krajowych i zagranicznych) składając pity 2015, niezależnie od metody, która stosowana jest do ich opodatkowania.

Wspólne zeznanie podatkowe w program PIT 2015 mogą wypełnić małżonkowie, z których jeden osiąga dochody za granicą. Trzeba jednak pamiętać, że jest to możliwe jedynie, gdy zostaną spełnione określone w ustawie warunki. W celu łącznego rozliczenia, jeden z małżonków musi posiadać polską rezydencję podatkową, czyli podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terenie RP. Drugi z małżonków musi posiadać rezydencję podatkową państwa, które należy do Unii Europejskiej, EOG lub Szwajcarii. Obie osoby muszą posiadać certyfikat rezydencji, wystawiony przez odpowiednie organy podatkowe. Ponadto dochody zagraniczne małżonków nie mogą stanowić więcej niż 25% całkowitego rocznego dochodu. Spełnienie wszystkich opisanych warunków, pozwala na złożenie jednego zeznania rocznego.

Łączne rozliczenie roczne małżonków, osiągających dochody za granicą, należy wypełnić na formularzu PIT-36. Konieczność uwzględnienia w zeznaniu przychodów z innego kraju sprawia, że nie ma możliwości złożenia PIT-37. Zarówno PIT-36 jak i formularz PIT/ZG, który trzeba dołączyć do deklaracji, możemy szybko i bezbłędnie wypełnić wykorzystując program PIT 2015.


Tematyka

Zobacz również

Kiedy małżeństwa mają trudniej - Pity 2015 program ułatwiający wspólne rozliczenia z fiskusem

Warunkiem skorzystania ze wspólnej deklaracji podatkowej współmałżonków jest między innymi pozostawanie w związku małżeńskim przez cały poprzedni rok podatkowy. Jeśli więc małżeństwo zostało zwarte 2 stycznia 2015 roku, rozliczenie roczne 2015 współmałżonków będzie musiało zostać dokonane odrębnie względem siebie. Jedna deklaracja podatkowa PIT 2015 będzie mogła zostać złożona, jeśli pomiędzy małżonkami panuje wspólność majątkowa i rozliczają się oni na zasadach ogólnych, według skali podatkowej.

Czytaj więcej

Mieszkam za granicą ale sprzedaję przez Internet w Polsce - PITy 2015 Program do rozliczania podatków

Jak opodatkować dochody uzyskiwane dzięki sprzedaży internetowej? Wszystko zależy od tego, w jaki sposób sprzedaż ta jest dokonywana. Ustawa podatkowa wskazuje, że sprzedaż przez Internet będzie postrzegana poprzez pryzmat działalności gospodarczej w momencie, gdy będzie ona prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły. Ustawa o VAT określa ponadto, że nawet jednorazowa sprzedaż może być uznana za dokonywaną w ramach działalności gospodarczej, jeśli okoliczności jej realizacji wskazują na to, że może być w przyszłości prowadzona w sposób ciągły.

Czytaj więcej

Rozliczenie roczne w program pity 2015, razem czy osobno? - dylemat małżeński z PIT-em w tle

 Rozliczenie podatkowe za 2015r. w przypadku małżeństw można złożyć na dwa sposoby: rozliczyć się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem. Zanim jednak zdecydujemy się na którąś z wymienionych opcji, powinniśmy sprawdzić, jakie warunki musimy spełniać, aby móc skorzystać z tych sposobów opodatkowania - pomoże ci w tym program do rozliczania pitówwspółmałżonkowie rozliczenie roczne 2012Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że wspólne rozliczenie podatkowe możliwe jest tylko wtedy, gdy związek małżeński trwał przez cały rok podatkowy, a między małżonkami istniała wspólność majątkowa. To oznacza, że nowożeńcy, którzy pobrali się np. w lipcu 2015 roku, nie będą mogli złożyć wspólnego zeznania podatkowego za ten rok, Będą to mogli zrobić dopiero przy składaniu rozliczenia rocznego za rok 2016, kiedy będą małżeństwem przez cały rok podatkowy. Ze wspólnego rozliczenia będą natomiast musieli zrezygnować ci małżonkowie, którzy posiadają rozdzielność majątkową.

Czytaj więcej

Pracowałeś za granicą? Rozlicz przychody z saksów w PITy 2015 program.

 Zgodnie z polskim prawem polski podatnik (polski rezydent podatkowy, osoba zamieszkała na terytorium Polski) musi złożyć rozliczenie podatkowe za 2015 rok, łatwe do zrobienia przy pomocy programu do rozliczeń pit, od wszystkich swoich dochodów - również tych uzyskanych za granicą. Sytuację tę może zmienić jedynie umowa międzynarodowa zawarta z krajem, w którym został osiągnięty dochód. Warto w tym miejscu wyjaśnić, że osiąganie w Polsce (z pracy, zleceń itp. wykonywanych w Polsce) dochodów od podmiotów zagranicznych traktowane jest jak dochód osiągnięty w Polsce, opodatkowany na zasadach ogólnych, w Polsce. Umowa międzynarodowa nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia.

Czytaj więcej