RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Dochody z zagranicy (praca w Anglii) i rozliczenie PIT w Polsce po powrocie

Polska emigracja na Wyspach Brytyjskich utworzyła na przestrzeni ostatnich 10 lat ogromną społeczność. Anglicy doceniają nasze zaangażowanie w pracę i solidność, dlatego też pracownicy mogą liczyć na zatrudnienie w angielskich firmach. Praca w Wielkiej Brytanii może być sposobem na to, aby odbudować swoje finanse i zdobyć pieniądze na budowę domu w Polsce. Niektórzy emigranci po kilku latach pracy w Wielkiej Brytanii postanawiają powrócić do ojczyzny i tu układać sobie życie. Wielu z nich już podczas wyjazdu wiedziało, że nie chce na stałe osiedlać się na Wyspach, a przygodę z pracą w Anglii traktuje tymczasowo. Jak takie osoby powinny rozliczyć dochody z zagranicy, jeśli rozliczenie PIT po powrocie składają w polskim Urzędzie Skarbowym?

 

Problemy z poprawnym rozliczeniem podatkowym

Dla ustalenia kraju, w którym podatnik powinien dopełnić swój obowiązek podatkowy wobec fiskusa, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, jest to, gdzie mieszkał przez ostatni rok podatkowy. Dochody zagraniczne mogą, ale nie muszą podlegać opodatkowaniu w Polsce. Wszystko zależy od rezydencji podatkowej. Jeśli dana osoba przez cały poprzedni rok podatkowy mieszkała w Wielkiej Brytanii, gdzie była zameldowana i tam pozyskiwała dochód, najprawdopodobniej w Anglii będzie odprowadzała od niego stosowny podatek.

Rezydencja podatkowa

Polską rezydencję podatkową, czy też status polskiego rezydenta podatkowego nabywają podatnicy na określonych ustawowo warunkach. Polskim rezydentem podatkowym będzie osoba, która posiada w Rzeczypospolitej Polskiej swoje miejsce zamieszkania i centrum interesów osobistych lub gospodarczych. Ponadto powinna ona przebywać na terenie Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Posiadanie statusu polskiego rezydenta podatkowego powoduje, że podatnik zostaje objęty nieograniczonym obowiązkiem podatkowym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i ma obowiązek rozliczenia wszystkich przychodów uzyskanych w danym roku podatkowym w polskim Urzędzie Skarbowym. Nie ma przy tym znaczenia, czy dochody te zostały pozyskane na terenie Polski czy za granicą, w kilku lub w jednym kraju.

Tryb opodatkowania dochodów z zagranicy uzależniony jest także od postanowień umowy międzynarodowej podpisanej przez Polskę z danym krajem, w przedstawionym przypadku z Wielką Brytanią, w której podatnik zarobkował. Przede wszystkim należy określić, czy podatnik ma obowiązek rozliczenia w Polsce, czy też nie.

Brak polskiej rezydencji podatkowej powoduje, że w Polsce podatnik będzie zobowiązany tylko do rozliczenia dochodów z tytułu podatku PIT, które zostały pozyskane w poprzednim roku podatkowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązek ten może zostać dodatkowo ograniczony na mocy zawartych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Rozliczanie dochodów zagranicznych w polskim zeznaniu PIT

Polski rezydent podatkowy, objęty nieograniczonym obowiązkiem podatkowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, powinien w składanym w Urzędzie Skarbowym rozliczeniu PIT wykazać:

  • dochody pozyskane w Polsce,
  • dochody pochodzące z zagranicy,
  • dochody wypłacane podatnikowi przez zagraniczne przedsiębiorstwa, bez względu na to, czy praca na ich rzecz jest wykonywana w Polsce, czy poza terenem kraju.

Nie wszystkie dochody zza granicy, jakie w poprzednim roku podatkowym uzyskał podatnik, będą podlegały rozliczeniu w polskiej deklaracji podatkowej. Dla określenia, czy taki obowiązek istnieje ma znaczenie to, jaka zasada unikania podwójnego opodatkowania ma zastosowanie w przypadku danego kraju zarobkowania podatnika.

Polsko-brytyjska umowa dotycząca unikania podwójnego opodatkowania przyjęła metodę wyłączenia z progresją. Taka umowa została podpisana 20 lipca 2006 roku w Londynie pomiędzy RP, a Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o unikaniu podwójnego opodatkowania i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku, zastępując dotychczasową z 1976 roku. W takim przypadku podatnik powinien doliczyć do dochodów krajowych dochody z zagranicy, dla ustalenia właściwej stawki podatku od pozostałego dochodu, ale nie będzie obowiązku ich opodatkowania podatkiem dochodowym.


Tematyka

Zobacz również

W roku 2015 mieszkałem i pracowałem za granicą na umowę o pracę - czy po powrocie do kraju z początkiem 2016 roku muszę złożyć PIT 2015 w Polsce?

W sytuacji, gdy Polak w całym 2015 roku mieszkał i pracował legalnie poza granicami kraju, najprawdopodobniej nie będzie miał obowiązku rozliczenia podatkowego z polskim Urzędem Skarbowym. Rozliczenia PITy 2015 w przypadku osób zarobkujących na podstawie umowy o pracę za granicą, składane są w kraju zarobkowania – chyba, że zawarta umowa międzynarodowa o unikaniu podwójnego opodatkowania wskazuje inaczej.

Czytaj więcej

Mieszkam za granicą ale sprzedaję przez Internet w Polsce - PITy 2015 Program do rozliczania podatków

Jak opodatkować dochody uzyskiwane dzięki sprzedaży internetowej? Wszystko zależy od tego, w jaki sposób sprzedaż ta jest dokonywana. Ustawa podatkowa wskazuje, że sprzedaż przez Internet będzie postrzegana poprzez pryzmat działalności gospodarczej w momencie, gdy będzie ona prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły. Ustawa o VAT określa ponadto, że nawet jednorazowa sprzedaż może być uznana za dokonywaną w ramach działalności gospodarczej, jeśli okoliczności jej realizacji wskazują na to, że może być w przyszłości prowadzona w sposób ciągły.

Czytaj więcej

Pracowałeś za granicą? Rozlicz przychody z saksów w PITy 2015 program.

 Zgodnie z polskim prawem polski podatnik (polski rezydent podatkowy, osoba zamieszkała na terytorium Polski) musi złożyć rozliczenie podatkowe za 2015 rok, łatwe do zrobienia przy pomocy programu do rozliczeń pit, od wszystkich swoich dochodów - również tych uzyskanych za granicą. Sytuację tę może zmienić jedynie umowa międzynarodowa zawarta z krajem, w którym został osiągnięty dochód. Warto w tym miejscu wyjaśnić, że osiąganie w Polsce (z pracy, zleceń itp. wykonywanych w Polsce) dochodów od podmiotów zagranicznych traktowane jest jak dochód osiągnięty w Polsce, opodatkowany na zasadach ogólnych, w Polsce. Umowa międzynarodowa nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia.

Czytaj więcej