RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Dochód zerowy jednego z małżonków w łącznym PIT 2015

Rozliczenie roczne 2015 w wielu przypadkach będzie sporządzane przez podatników z wykorzystaniem preferencji podatkowej, polegającej na wspólnym opodatkowaniu dochodów. Z takiej możliwości korzystają małżonkowie, posiadający wspólność majątkową, w której pozostawali przez cały rok podatkowy, za który chcą się rozliczyć z fiskusem. Wspólne rozliczenie z małżonkiem może uwzględniać ulgi i odliczenia od dochodu i podatku. Pity 2015 program pomaga w prawidłowym uzupełnieniu, krok po kroku, PIT 2015 współmałżonków.

 

Zyski ze wspólnego rozliczenia

pieniądze i przychody w 2012Jeśli jeden ze współmałżonków nie posiada dochodów w danym roku podatkowym, a drugi zarabia tak dużo, że płaci wyższą stawkę podatku, rozliczenie roczne małżonków pozwoli im na wypracowanie sporych zwrotów podatkowych. Fiskus bowiem zwróci podatnikom nadpłacony podatek, ponieważ należny Urzędowi Skarbowemu podatek zostanie obliczony dla każdego z małżonków od wysokości połowy uzyskanych przez nich łącznie dochodów.

PIT 2015 będzie zawierał największe odliczenie, jeśli małżeństwo łącznie uzyska dochód w kwocie 171 056 zł, czyli dwukrotności kwoty opodatkowanej 18% podatkiem, a jedno z małżonków w ciągu roku podatkowego nie zarobi ani złotówki. W takim przypadku cały dochód roczny małżonków zostanie opodatkowany według stawki 18%. Zaliczki płacone na podatek dochodowy od osób fizycznych przez podatnika w wysokości 32% zostaną mu w części zwrócone przez fiskusa w ramach zwrotu podatkowego deklaracji PIT 2015.

Jak wspólnie rozliczyć dochód małżonków?

Dochody małżonków rozlicza się na jednym druku PIT 2015, niezależnie do tego, czy oboje uzyskują dochody, czy jedno z nich ma wykazany dochód zerowy z danego roku podatkowego, w tym przypadku roku podatkowego 2015. Pity 2015 Program wskazuje, w jaki sposób wypełnić wspólny PIT, aby nie zawierał on żadnych błędów formalnych. Ważne, aby na formularzu znalazły się podpisy obojga małżonków, jeśli jest on składany w formie tradycyjnej. Gotowy, wypełniony formularz PIT 2015 – można wydrukować bezpośrednio z programu komputerowego. PITy 2015 Program pozwala również na to, aby rozliczenie roczne 2015 mogło zostać przesłane do fiskusa w formie elektronicznej.

Jeśli jeden ze współmałżonków osiągnął dochód na poziomie zerowym, wówczas taki wpisuje w deklaracji PIT 2015. Program komputerowy uzna taki dochód za poprawny i pozwoli na dalsze wypełnienie deklaracji. Warto powiedzieć, że Pity 2015 Program umożliwia szybkie i sprawne wypełnienie zeznania podatkowego tak współmałżonków, jak i podatników rozliczających się indywidualnie. W przypadku rozliczenia łącznego, samodzielne wypełnienie PIT może okazać się kłopotliwe. Dlatego program komputerowy do PITy 2015 pozwoli właściwie skompletować deklarację i wysłać ją do Urzędu Skarbowego.

Wykluczenia w kwestii wspólnego rozliczenia podatkowego

Rozliczenie roczne 2015 nie będzie mogło być złożone razem ze współmałżonkiem, jeśli podatnik korzysta z opodatkowania liniowego lub ryczałtem tonażowym.


Tematyka

Zobacz również

Oddzielne PITy 37 małżonków

Ustawodawca podatkowy ustanowił dla niektórych grup podatników referencyjne metody rozliczania się z fiskusem. Na odliczeniach mogą skorzystać na przykład rodzice wychowujący wspólnie lub samotnie swoje pociechy, jak również małżonkowie, którzy co do zasady prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. W praktyce jednak oboje małżonkowie mogą rozliczać PITy 37  lub inne rodzaje deklaracji podatkowych razem nawet wtedy, gdy w rzeczywistości nie mieszkają wspólnie. W tego rodzaju fakty fiskus się nie zagłębia, tym bardziej, iż nie posiada narzędzi i uprawnień do sprawdzania tego, jaki styl życia prowadzą podatnicy.

Czytaj więcej

Jeżeli małżonkowie mają różne adresy zameldowania, to mogą razem skorzystać z jednej ulgi podatkowej? PITy 2015 małżonków

Preferencja podatkowa polegająca na wspólnym rozliczeniu  na jednej deklaracji PITy 2015 małżonków daje wiele korzyści. Rozliczenie Pit 2015 jest składane w takim przypadku na jednym druku deklaracji. Taki formularz można wypełnić w PITy 2015 Programie, podając dane współmałżonków i uzyskane przez nich dochody w poprzednim roku podatkowym. Do wspólnego rozliczenia podatkowego w PIT 2015 spełniony musi być warunek bycia małżeństwem przez cały poprzedni rok podatkowy, ustanowienie wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami i nierozliczanie się z dochodów opodatkowanych ryczałtem lub liniowo. Czy taka ulga w opodatkowaniu będzie przysługiwała współmałżonkom, mającym inny adres zameldowania?

Czytaj więcej

Dzięki PITy 2015 Program rozliczysz się wspólnie z małżonkiem

Począwszy od tego roku małżonkowie będę mogli łatwiej złożyć rozliczenie roczne PIT za 2015 rok. To dlatego, że do złożenia wspólnego rozliczenia PIT wystarczy podpis tylko jednej osoby – męża lub żony. Najbardziej z tej możliwości skorzysta małżeństwo, które składa pity roczne 2015 przez Internet (tzw. e-deklaracje).

Czytaj więcej