PITY 2015 Program PITY 2015
Pobierz darmowy program do wypełniania pitów 2015 pit-36, pit-36l, pit-37, pit-38, pit-39 - PITy 2015 FORMAT

Dochód zerowy jednego z małżonków w łącznym PIT 2015

Rozliczenie roczne 2014 w wielu przypadkach będzie sporządzane przez podatników z wykorzystaniem preferencji podatkowej, polegającej na wspólnym opodatkowaniu dochodów. Z takiej możliwości korzystają małżonkowie, posiadający wspólność majątkową, w której pozostawali przez cały rok podatkowy, za który chcą się rozliczyć z fiskusem. Wspólne rozliczenie z małżonkiem może uwzględniać ulgi i odliczenia od dochodu i podatku. Pity 2014 program pomaga w prawidłowym uzupełnieniu, krok po kroku, PIT 2014 współmałżonków.

 

Zyski ze wspólnego rozliczenia

pieniądze i przychody w 2012Jeśli jeden ze współmałżonków nie posiada dochodów w danym roku podatkowym, a drugi zarabia tak dużo, że płaci wyższą stawkę podatku, rozliczenie roczne małżonków pozwoli im na wypracowanie sporych zwrotów podatkowych. Fiskus bowiem zwróci podatnikom nadpłacony podatek, ponieważ należny Urzędowi Skarbowemu podatek zostanie obliczony dla każdego z małżonków od wysokości połowy uzyskanych przez nich łącznie dochodów.

PIT 2014 będzie zawierał największe odliczenie, jeśli małżeństwo łącznie uzyska dochód w kwocie 171 056 zł, czyli dwukrotności kwoty opodatkowanej 18% podatkiem, a jedno z małżonków w ciągu roku podatkowego nie zarobi ani złotówki. W takim przypadku cały dochód roczny małżonków zostanie opodatkowany według stawki 18%. Zaliczki płacone na podatek dochodowy od osób fizycznych przez podatnika w wysokości 32% zostaną mu w części zwrócone przez fiskusa w ramach zwrotu podatkowego deklaracji PIT 2014.

Jak wspólnie rozliczyć dochód małżonków?

Dochody małżonków rozlicza się na jednym druku PIT 2014, niezależnie do tego, czy oboje uzyskują dochody, czy jedno z nich ma wykazany dochód zerowy z danego roku podatkowego, w tym przypadku roku podatkowego 2014. Pity 2014 Program wskazuje, w jaki sposób wypełnić wspólny PIT, aby nie zawierał on żadnych błędów formalnych. Ważne, aby na formularzu znalazły się podpisy obojga małżonków, jeśli jest on składany w formie tradycyjnej. Gotowy, wypełniony formularz PIT 2014 – można wydrukować bezpośrednio z programu komputerowego. PITy 2014 Program pozwala również na to, aby rozliczenie roczne 2014 mogło zostać przesłane do fiskusa w formie elektronicznej.

Jeśli jeden ze współmałżonków osiągnął dochód na poziomie zerowym, wówczas taki wpisuje w deklaracji PIT 2014. Program komputerowy uzna taki dochód za poprawny i pozwoli na dalsze wypełnienie deklaracji. Warto powiedzieć, że Pity 2014 Program umożliwia szybkie i sprawne wypełnienie zeznania podatkowego tak współmałżonków, jak i podatników rozliczających się indywidualnie. W przypadku rozliczenia łącznego, samodzielne wypełnienie PIT może okazać się kłopotliwe. Dlatego program komputerowy do PITy 2014 pozwoli właściwie skompletować deklarację i wysłać ją do Urzędu Skarbowego.

Wykluczenia w kwestii wspólnego rozliczenia podatkowego

Rozliczenie roczne 2014 nie będzie mogło być złożone razem ze współmałżonkiem, jeśli podatnik korzysta z opodatkowania liniowego lub ryczałtem tonażowym.