RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Dla kogo ulga rehabilitacyjna w rozliczeniu podatkowym 2015

Rozliczenie podatkowe 2016. Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej - i rozliczyć pit w programie do rozliczeń? Osoby niepełnosprawne lub podatnicy mający na utrzymaniu takie osoby, mogą pomniejszyć swój dochód w rozliczeniu podatkowym za 2016 rok o wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Aby jednak skorzystać z tego odliczenia należy spełnić pewne warunki. Ulga rehabilitacyjna jest przewidziana wyłącznie dla osób niepełnosprawnych oraz podatników, którzy mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Przepisy określają przy tym zarówno to, kogo należy uważać za osobę niepełnosprawną, jak i kiedy można mówić o tym, że na utrzymaniu podatnika znajduje się osoba niepełnosprawna.

 

Warunkiem, od którego zależy prawo do odliczenia wydatków rehabilitacyjnych, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek, orzeczenia o zakwalifikowaniu (przez organy orzekające) do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub przyznającej rentę szkoleniową albo - w przypadku osób, które nie ukończyły 16 lat - orzeczenia o rodzaju i stopniu niepełnosprawności. Zasada ta dotyczy wszystkich wydatków rehabilitacyjnych, zarówno tych, które podlegają odliczeniom limitowanym, jak i tych, które nie są objęte żadnymi limitami. Najłatwiej rozliczysz ulgę rehabilitacyjną w programie do pitów.

Należy także pamiętać, że orzeczenia wydawane przez działające obecnie zespoły orzekające o stopniu niepełnosprawności nie określają już, do której z trzech grup inwalidztwa ktoś należy. Grupy inwalidztwa zostały teraz zastąpione trzema stopniami niepełnosprawności: znacznym, umiarkowanym i lekkim (czytaj więcej: stopnie niepełnosprawności).

Jak już wspomnieliśmy, z ulgi rehabilitacyjnej przy rozliczaniu swojego rozliczenia rocznego mogą skorzystać nie tylko niepełnosprawni podatnicy, ale także podatnicy, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Przy czym określenie „utrzymanie osoby niepełnosprawnej” oznacza tu, że podatnik zapewnia takiej osobie środki do życia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatnik ma prawo do ulgi rehabilitacyjnej wyłącznie wtedy, gdy na jego utrzymaniu pozostają takie osoby niepełnosprawne, jak: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, teściowie, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe. Należy jednak pamiętać, że odliczeń można dokonać pod warunkiem, że w roku podatkowym dochody znajdującej się na utrzymaniu podatnika osoby niepełnosprawnej nie przekraczają 9120 zł. Pobierz program do rozliczeń pit za 2016 rok i rozlicz bezbłędnie ulgę rehabilitacyjną.

Przypomnijmy zatem najbardziej istotną kwestię, o której powinniśmy pamiętać chcąc skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej: jest to konieczność posiadania orzeczenia o niepełnosprawności. Bez tego dokumentu wpisanie ulgi rehabilitacyjnej w rozliczenie pit za 2016r.  jest niemożliwe. Gdyby już po złożeniu rozliczenia okazało się, że z jakiegoś powodu ulga rehabilitacyjna nam nie przysługuje, należy wówczas skorygować pit 2016 i zapłacić należny podatek dochodowy z odsetkami od pierwotnego terminu płatności.


Tematyka

Zobacz również

Czy dojazd samochodem do sklepu także podlega pod ulgę rehabilitacyjną w Pit 2015

Osoby posiadające orzeczenie lekarskie zaświadczające o niepełnosprawności, mogą korzystać z odliczenia podatku o nazwie ulga rehabilitacyjna. W tej kwestii bardzo ciekawym zagadnieniem jest sprawa samochodu osoby niepełnosprawnej. Jak podaje Program Pity 2015, ustawodawca rozróżnia tutaj nielimitowaną kwotę odliczenia na przystosowanie samochodu ma potrzeby osoby posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności, natomiast mniej liberalnie podchodzi do kosztów poniesionych na użytkowanie tegoż pojazdu. Tutaj spotykamy się z limitem, a ulga do realnego odliczenia, to maksymalnie 2 280 zł rocznie. Zeznanie PIT 2015 osoby korzystającej z ulgi rehabilitacyjnej dotyczącej zwrotu kosztów poniesionych na użytkowanie pojazdu, nie jest nadto szczegółowe.

Czytaj więcej

Czy można odliczyć rehabilitację od podatku - podpowiedzi udziela PITy 2015 program

Wśród wielu ulg istniejących w polskim prawie podatkowym na szczególną uwagę osób niepełnosprawnych niewątpliwie zasługuje ulga rehabilitacyjna. Pity 2015 program podpowiada użytkownikom, w jakich sytuacjach i w jaki sposób można korzystać z takiej właśnie ulgi. Jak odliczyć rehabilitację osób niepełnosprawnych w ramach formularzy PIT 2015? Wystarczy skorzystać z darmowego programu komputerowego. Opiera się to na odliczeniu ulgi rehabilitacyjnej od dochodu wskazanego w formularzu PIT 2015.

Czytaj więcej

Ulga rehabilitacyjna w rozliczeniu rocznym PIT 2015 program pity.

Niepełnosprawny podatnik może swój dochód z rozliczenia pit za 2015 rok pomniejszyć o wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Aby jednak z tego odliczenia skorzystać należy mieć orzeczenie o niepełnosprawności. Bez niego nie można skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w rozliczeniu rocznym z 2015 roku. Odliczenia w pit można wykonać samodzielnie we własnym domu korzystając z programu do rozliczeń, który jest dostępny do pobrania na naszej stronie.

Czytaj więcej