RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Darowizny pomiędzy małżonkami a roczny podatek w Programie Pity 2015

Rozliczenie roczne 2016 będzie zawierać wszystkie dochody podatnika uzyskane w roku podatkowym 2016. Generalnie, w zakresie rozliczenia PIT 2016, należy wykazać uzyskane darowizny i opłacić od nich stosowny podatek od spadków i darowizn. Program PITy 2016 pozwala na obliczenie wysokości takiego podatku. Program ten wskaże też, w jakiej sytuacji podatek nie musi być zapłacony.

 

Wysokość podatku od darowizny

Wysokość kwoty darowizny jest kluczowa dla ustalenia wysokości podatku od spadku i darowizny. Wpływ na wyliczenia te ma również i to, do jakiej grupy podatkowej przynależy nabywca darowizny.

Darowizna pomiędzy małżonkami nie powoduje obowiązku zapłaty podatku w deklaracji PIT 2016, ponieważ małżonków zalicza się do I grupy podatkowej, razem z:

  • Wstępnym,
  • Zstępnymi,
  • Pasierbem,
  • Zięciem,
  • Synową,
  • Rodzeństwem,
  • Macochą,
  • Ojczymem,
  • Teściami.

Podatek od spadków i darowizn płacony jest zwykle od nadwyżki limitu wskazanego w ustawie o podatku od spadków i darowizn.

Zgłoszenie darowizny

Jeżeli darowizna przekazywana jest na rzecz współmałżonka, to nie jest ona obłożona obowiązkiem zapłaty podatku od darowizn, ale należy ją zgłosić w terminie sześciomiesięcznym do właściwego Urzędu Skarbowego.


Tematyka

Zobacz również

Ulgi i odliczenia we wspólnym rozliczeniu małżonków programem PITy 2015

Małżonkowie posiadający wspólność majątkową, mają możliwość wspólnego rozliczenia się z fiskusem. Ponieważ wspólne opodatkowanie dochodów jest traktowane jako preferencyjna metoda naliczania podatku, mogą z niego skorzystać jedynie osoby opodatkowane wg skali podatkowej, czyli na zasadach ogólnych. Jako wspólny pit 2015 można zatem złożyć formularz PIT-36 lub PIT-37. Małżonkowie nie mogą wspólnie rozliczać się z przychodów o charakterze kapitałowym oraz z przychodów osiągniętych w wyniku odpłatnego zbycia praw majątkowych bądź nieruchomości. Trzeba również pamiętać, że korzystanie z jakiejkolwiek preferencyjnej formy opodatkowania, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, podatku liniowego lub karty podatkowej, wyklucza możliwość łącznego rozliczenia pit 2015. Również wtedy, gdy podatnik korzystający z preferencyjnego opodatkowania, osiągał dodatkowo dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych, nie ma możliwości złożenia deklaracji wraz z mężem/żoną i konieczne jest samodzielne wypełnienie zeznania. Korzyścią, jaką może przynieść wspólne rozliczenie małżonków, jest obniżenie wysokości zobowiązania podatkowego.

Czytaj więcej

Czy alimenty mogą być darowizną? PITy 2015 Program niezbędny przy rozliczeniu rocznym 2015

Alimenty są często mylone z darowizną. Należy jednak pamiętać, że alimenty i darowizny są regulowane przez odrębne przepisy podatkowe i nie istnieje między nimi powiązanie. Alimenty podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i są przez prawo podatkowe traktowane jako przychody z innych źródeł. Z podatku są zwolnione alimenty wypłacane dzieciom, które nie ukończyły dwudziestu pięciu lat, oraz dzieciom otrzymującym rentę/zasiłek, niezależnie od tego, w jakim są wieku. Jeżeli obowiązek alimentacyjny występuje w stosunku do innej osoby, alimenty podlegają zwolnieniu jedynie do kwoty 700 zł miesięcznie. Od nadwyżki ponad ten limit, należy zapłacić podatek, który w pity 2015 programie jest naliczany na zasadach ogólnych. Darowizny nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, lecz podatkiem od darowizn i spadków. Właśnie z tego powodu alimenty nie mogą być darowizną.

Czytaj więcej

Kogo obciąża podatek od darowizny? Dający a obdarowany w rozliczeniu z programem PITy 2015

Generalnie, podatek od darowizny ciąży wyłącznie na osobach fizycznych. Oznacza to, że jeśli obdarowanymi są osoby prawne lub inne jednostki i podmioty, to nie będą one w świetle prawa obowiązującego w Polsce płatnikami podatku od spadków i darowizn.  Obdarowany będący jednak osobą fizyczną – zapłaci od darowizny należny fiskusowi podatek.

Czytaj więcej