RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Czynny żal a kara za nieterminowe rozliczenie - pobierz pity 2015 program już dziś

Pobierz nasz program do rozliczeń PIT już dziś, aby uniknąć wyrażania czynnego żalu w celu uniknięcia kary za nieterminowe rozliczenie podatkowe za 2015 rok! Termin składania rozliczenia rocznego mija 30 kwietnia 2016 r. Kto się spóźni, będzie podlegał karze za wykroczenie skarbowe. Kary można jednak uniknąć. Nawet jeżeli rozliczenie zostanie wysłane jedynie o kilka dni za późno, powinniśmy jak najszybciej wywiązać się z tego obowiązku. Mimo że rozliczenie roczne PIT złożone po terminie jest ważne, a urząd nie ma prawa odmówić jego przyjęcia, podatnik powinien liczyć się z konsekwencjami karnymi skarbowymi. Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego skarbowego podatnik, który nie składa w terminie organowi podatkowemu rozliczenia PIT, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe, pobierz zatem nasz darmowy program do rozliczeń PIT już dziś.

 

kara za nieterminowe zeznanie podatkoweKara grzywny może sięgać nawet 25 tys. zł, choć w praktyce tak wysokie kary zdarzają się bardzo rzadko. Najczęściej spóźnialski podatnik zostanie ukarany mandatem w wysokości do 2552 tys. Taka bowiem jest maksymalna wysokość mandatu, obliczona jako dwukrotność minimalnego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 1276 zł. Prawo daje jednak możliwość uniknięcia kary w takiej sytuacji. Należy jak najszybciej powiadomić urząd skarbowy o niezłożonym przez nas w terminie zeznaniu podatkowym, zanim sam urząd zorientuje się, że dokumentów od nas nie ma, po czym uregulować należne rozliczenia podatku.

Bezkarność w tej sytuacji podatnik może zapewnić sobie poprzez złożenie tzw. czynnego żalu, czyli dokumentu powiadamiającego urząd o popełnieniu czynu zabronionego. Czynny żal jest prawnie uregulowany w Kodeksie karnym skarbowym, w którym czytamy, że karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe nie podlega sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Podstawą skorzystania z czynnego żalu jest uregulowanie należności podatkowych. Podatek należy zapłacić w terminie wyznaczonym przez organ podatkowy. W praktyce jednak niektórzy podatnicy najpierw płacą zaległy podatek, a dopiero później składają czynny żal. Jest to logiczne działanie i zwykle pozwala zaoszczędzić podatnikowi konieczności późniejszych kontaktów z fiskusem. Natomiast nie zmienia to sytuacji z punktu widzenia urzędu podatkowego, ponieważ czynny żal odnosi taki sam skutek, jeżeli zapłata podatku nastąpi dopiero w terminie wyznaczonym przez urząd. Ponadto można próbować wynegocjować z urzędem dogodny dla siebie termin zapłaty. Terminowe dokonanie rozliczenia podatkowego jest zdecydowanie łatwiejszą opcją.

Jaką treść powinien zawierać czynny żal?

W zawiadomieniu należy podać tzw. "istotne okoliczności czynu zabronionego". Chodzi więc o dokładny opis zaistniałej sytuacji. W związku z tym w zawiadomieniu należy ujawnić wszystkie powody i okoliczności, które spowodowały niedotrzymanie terminu podatkowego. Ważne jest, aby wysyłając czynny żal do urzędu skarbowego listem poleconym zaznaczyć na dowodzie nadania listu „list zawiera zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego”.


Tematyka

Zobacz również

Jak napisać korektę zeznania PIT-37 i czy konieczne jest pismo "czynny żal"

Rozliczenie podatkowe jest obowiązkiem każdego podatnika, który w poprzednim roku podatkowym pozyskiwał dochód lub przychód podlegający opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Rozliczając się samodzielnie podatnik może popełnić błąd, rzutujący na poprawność jego rozliczenia. Ma jednak prawo w ciągu 5 kolejnych lat na poprawę deklaracji rocznej. Rozliczenie PIT może być korygowane dowolną ilość razy. Jak powinna być dokonana korekta zeznania PIT-37? Czy w takim przypadku podatnik zobowiązany będzie również do złożenia dodatkowych załączników, takich jak na przykład pismo „czynny żal”?

Czytaj więcej

Wzór pisma czynny żal - żeby US nie wszczął działania egzekucyjnego z powodu błędnego Pit 2015

Podatnik, który dostrzeże w swojej deklaracji podatkowej błąd, np. omyłkowe wyliczenie podatku, powinien jak najszybciej złożyć w Urzędzie Skarbowym korektę wadliwego zeznania. Deklaracja PIT 2015 złożona z błędem może być bowiem podstawą dla fiskusa do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Rozliczenie roczne 2015 można skorygować, o ile nie upłynął jeszcze termin wskazany na rozliczenie podatkowe danego podatnika... Co wówczas? Otóż podatnik może uniknąć odpowiedzialności za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe, składając na ręce naczelnika Właściwego Urzędu Skarbowego tzw. czynny żal. Jak powinien tego dokonać?

Czytaj więcej