RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Czy można odliczyć rehabilitację od podatku - podpowiedzi udziela PITy 2015 program

Wśród wielu ulg istniejących w polskim prawie podatkowym na szczególną uwagę osób niepełnosprawnych niewątpliwie zasługuje ulga rehabilitacyjna. Pity 2015 program podpowiada użytkownikom, w jakich sytuacjach i w jaki sposób można korzystać z takiej właśnie ulgi. Jak odliczyć rehabilitację osób niepełnosprawnych w ramach formularzy PIT 2015? Wystarczy skorzystać z darmowego programu komputerowego. Opiera się to na odliczeniu ulgi rehabilitacyjnej od dochodu wskazanego w formularzu PIT 2015.

 

Na czym polega ulga rehabilitacyjna?

Ulga rehabilitacyjna pozwala na odliczenie od dochodów podatnika kwoty, jaką wydatkował on na cele rehabilitacyjne oraz na leki. Do wydatków kwalifikujących się do rozliczenia ulgi rehabilitacyjnej zalicza się te, które wiążą się z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych. Wydatki ponadto muszą zostać poniesione przez osobę niepełnosprawną lub ewentualnie podatnika utrzymującego w danym roku podatkowym taką osobę.

Kwalifikacja niepełnosprawności

Rozliczenie roczne 2015 będzie mogło uwzględniać ulgę rehabilitacyjną, o ile będzie ono składane przez osobę niepełnosprawną lub będzie dotyczyło takiej osoby. Za osoby niepełnosprawne uznaje się:

  • Osoby posiadające orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
  • Osoby uzyskujące rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną.

Na co przyznawana jest ulga rehabilitacyjna?

Generalnie, ulga rehabilitacyjna ma dotyczyć albo wydatków ponoszonych na rehabilitację albo na cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych. Ułatwienia te mają dotyczyć w szczególności dostosowania mieszkań i budynków mieszkalnych, pojazdów mechanicznych do potrzeb niepełnosprawnego, czy też kupna i naprawy indywidualnych sprzętów niezbędnych do rehabilitacji bądź ułatwiających wykonywanie codziennych czynności niepełnosprawnemu. Ulga rehabilitacyjna może również obejmować wydatki za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym lub leczniczym, wydatki na opłacenie przewodnika osoby niewidomej, czy kupno psa przewodnika i jego utrzymanie. To tylko niektóre cele, na jakie przyznawana jest przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych ulga rehabilitacyjna.

Jak rozliczyć ulgę rehabilitacyjną?

Podatnicy będący osobami niepełnosprawnymi lub mający na swoim utrzymaniu osobę niepełnosprawną niejednokrotnie mają problem z trafnym wytypowaniem wydatków kwalifikowanych do ulgi i z jej zastosowaniem w praktyce. Rozliczenie roczne 2015 może jednak przebiegać szybko i sprawnie, jeśli do jego realizacji zastosujemy pity 2015 program. Należy powiedzieć, że program do rozliczania pit 2015 pomaga krok po kroku wypełnić każdy formularz PIT 2015. Pokazuje też, jak odliczyć rehabilitację od dochodu osiągniętego przez podatnika. Warto podkreślić, że program ten wskazuje, gdzie wpisać wartość ulgi oraz podpowiada, jakie wydatki się do niej zaliczają. Często wydatki te muszą zostać rzetelnie udokumentowane na potrzeby fiskusa. Jeśli doszłoby do kontroli podatnika, musiałby on pokazać dokumenty, które uprawniają go do wykorzystania w rozliczeniu podatkowym PIT 2015 ulgi rehabilitacyjnej.


Tematyka

Zobacz również

Ulga na leki w PIT w postaci deklaracji przez Internet

Osoby niepełnosprawne, podobnie jak ich opiekunowie, składając deklaracje PITy przez Internet lub w formie tradycyjnej, papierowej, mają możliwość ujęcia w nich ulgi rehabilitacyjnej. Szczególną odmianą tej ulgi jest ulga na leki. PIT z ulgą na leki można złożyć, jeśli podatnik spełnia ustawowe wymagania do skorzystania z takiego odliczenia podatkowego. Jakie to będą wymagania, jakie leki można odliczyć w rocznej deklaracji podatkowej i jak tego dokonać w przypadku wypełniania rozliczenia rocznego przez Internet? Kiedy można skorzystać z ulgi na leki? Aby określić grupę podatkową uprawnioną do ulgi na leki, trzeba najpierw sprawdzić ustawowe wymagania stawiane podatnikom przy korzystaniu z ulgi rehabilitacyjnej. Jeśli bowiem podatnik spełnia warunki do objęcia go ulgą rehabilitacyjną i ponosił w poprzednim roku podatkowym koszty zakupu leków przepisanych przez lekarza, będzie mógł skorzystać z ulgi na leki składając deklaracje podatkowe. PIT z ulgą na leki złożą osoby niepełnosprawne, czyli podatnicy posiadający orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego trzech stopni niepełnosprawności.

Czytaj więcej

Dla kogo ulga na leki i na jakie leki - trudne PITy roczne

Ulgi podatkowe pozwalają na zmniejszenie obciążeń wynikających z tytułu podatku dochodowego należnego fiskusowi od podatnika, który w poprzednim roku podatkowym pozyskiwał dochody lub przychody opodatkowane podatkiem PIT. Jedną z ulg jest ulga na leki, która jest integralnym elementem ulgi rehabilitacyjnej. Jest ona przyznawana podatnikom na tożsamych zasadach. Kto skorzysta z ulgi na leki i jakie leki mogą być przedmiotem takiego odliczenia? Z ulgi rehabilitacyjnej korzystają osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie, a jako że ulga na leki jest elementem ulgi rehabilitacyjnej, obowiązują przy niej podobne zasady. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych jasno wskazuje, kto ma prawo ująć w rocznej deklaracji podatkowej ulgę na leki oraz jakie farmaceutyki kupowane w aptece mogą być odliczane w ramach takiej ulgi. Ulga na leki to element ulgi rehabilitacyjnej i osoby, które są uprawnione do zastosowania ulgi na rehabilitację mogą odliczać jednocześnie w swoich rocznych zeznaniach podatkowych wydatki na farmaceutyki. Prawo do ulgi na leki będą miały osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie. Według prawa podatkowego, za osoby niepełnosprawne uznaje się podatników posiadających orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności - lekkiego, umiarkowanego lub znacznego.

Czytaj więcej

Czy dojazd samochodem do sklepu także podlega pod ulgę rehabilitacyjną w Pit 2015

Osoby posiadające orzeczenie lekarskie zaświadczające o niepełnosprawności, mogą korzystać z odliczenia podatku o nazwie ulga rehabilitacyjna. W tej kwestii bardzo ciekawym zagadnieniem jest sprawa samochodu osoby niepełnosprawnej. Jak podaje Program Pity 2015, ustawodawca rozróżnia tutaj nielimitowaną kwotę odliczenia na przystosowanie samochodu ma potrzeby osoby posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności, natomiast mniej liberalnie podchodzi do kosztów poniesionych na użytkowanie tegoż pojazdu. Tutaj spotykamy się z limitem, a ulga do realnego odliczenia, to maksymalnie 2 280 zł rocznie. Zeznanie PIT 2015 osoby korzystającej z ulgi rehabilitacyjnej dotyczącej zwrotu kosztów poniesionych na użytkowanie pojazdu, nie jest nadto szczegółowe.

Czytaj więcej

Dla kogo ulga rehabilitacyjna w rozliczeniu podatkowym 2015

Rozliczenie podatkowe 2016. Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej - i rozliczyć pit w programie do rozliczeń? Osoby niepełnosprawne lub podatnicy mający na utrzymaniu takie osoby, mogą pomniejszyć swój dochód w rozliczeniu podatkowym za 2016 rok o wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Aby jednak skorzystać z tego odliczenia należy spełnić pewne warunki. Ulga rehabilitacyjna jest przewidziana wyłącznie dla osób niepełnosprawnych oraz podatników, którzy mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Przepisy określają przy tym zarówno to, kogo należy uważać za osobę niepełnosprawną, jak i kiedy można mówić o tym, że na utrzymaniu podatnika znajduje się osoba niepełnosprawna.

Czytaj więcej