RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Czy mogę zbyć nieruchomość jako towar w ramach działalności gospodarczej? Podatki w praktyce z PITy 2015 Programem

Jeśli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym własną działalność gospodarczą, istnieją przypadki, w których składniki majątku, czy też nieruchomość, możesz wpisać w poczet środków trwałych. Jeśli posiadając nieruchomość wpisaną w poczet ewidencji środków trwałych, zdecydujesz się na jej sprzedaż, wówczas transakcja ta będzie traktowana jako przychód osiągnięty ze sprzedaży towaru w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Oczywiście pod warunkiem, że nieruchomość jako towar wykorzystywana była przez nas do prowadzenia działalności gospodarczej. Oczywiście, jak każdy przychód, tak i w tym przypadku, koniecznym jest jego opodatkowanie na drukach typu pity 2015. W tym przypadku pomocną może być aplikacja komputerowa pity 2015 program, z którą szybko i bezproblemowo rozliczysz przychód swojej firmy z tytułu zbycia nieruchomości traktowanej jako towar. Co istotne, program pity 2015 świetnie sprawdzi się nie tylko w przypadku sporządzenia druku rozliczenie pit 2015 od dochodów osiągniętych w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, ale także w przypadku zeznania rocznego sporządzanego przez osobę fizyczną.

 

Aplikacja pity 2015 program nie tylko wesprze Cię przy wyborze odpowiedniego formularza podatkowego pit 2015, ale także dokona za Ciebie stosownych obliczeń należnego podatku, czy wielkości przychodu. Wszystko to za darmo. Jedyne czego potrzebujesz, to odrobina wolnego czasu, potrzebna na instalację aplikacji na twoim komputerze.

Nieruchomość traktowana jako towar

W przypadku, kiedy prowadzisz działalność gospodarczą, możesz wprowadzić nieruchomość do ewidencji środków trwałych. W przypadku, kiedy Twoja działalność opiera się na ryczałcie, wówczas posiadana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nieruchomość – może być wpisana w poczet wykazu środków trwałych.

Co ważne, jeśli w chwili nabycia danej nieruchomości, masz świadomość jej dalszego przez Ciebie zbycia w celach zarobkowych, musisz jednocześnie mieć świadomość, że nawet jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej, Twoja transakcja potraktowana będzie przez fiskus jako forma działalności gospodarczej. Wówczas zobligowany będziesz, przy okazji druków takich jak rozliczenie pit 2015, do odprowadzenia z tego tytułu nie tylko podatku dochodowego, ale także podatku VAT.

Zbycie nieruchomości jako towar – podstawy prawne

W przypadku zbycia nieruchomości, czy też kilku różnych domów, zastosowanie mają przepisy prawa podatkowego ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 10 ust. 2 pkt 3 i art.14 ust.1). O ile w przypadku zbycia nowo powstałych nieruchomości, powiedzmy na przykład na powstałym osiedlu domków jednorodzinnych, sytuacja jest jasna i nikt w tym przypadku nie będzie kwestionował konieczności uregulowania podatku vat, czy podatku dochodowego z tytułu ich zbycia, tak jednak w wielu sytuacjach sprawa zakwalifikowania procesu zbycia nieruchomości – bywa już sprawą dość skomplikowaną i zagmatwaną. Najistotniejszą w tym przypadku kwestią jest odpowiednie zakwalifikowanie procesu zbycia nieruchomości traktowanej jako źródło dochodu. To od tej kwalifikacji bowiem (uzależnionej bardzo często od interpretacji urzędników skarbowych) zależeć będzie rodzaj podatku, jaki zobligowani jesteśmy odprowadzić.

Jak zatem widać, sytuacja ze zbyciem nieruchomości traktowanej jako jeden z towarów prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, nie jest niestety jednoznaczna i oczywista. Łatwo tu o pomyłki i nieścisłości. Dlatego już zawczasu sięgnij po pomoc i zainstaluj na swoim komputerze (czy to stacjonarnym, czy przenośnym), pity 2015 program. Ta bezpłatna aplikacja z pewnością wprowadzi Cię w tajniki prawa podatkowego, a także umożliwi Ci szybkie, sprawne i poprawne wypełnienie druku rozliczenia rocznego.


Tematyka

Zobacz również

Mój podatek roczny Pit 2015, gdy sprzedałem nieruchomość w roku 2015

Sprzedaż nieruchomości przez podatnika zwykle wiąże się z koniecznością opłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Rozliczenie roczne 2015 będzie musiało wykazywać przychód ze zbycia nieruchomości, jeśli odpłatna jej sprzedaż nastąpiła przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości. Program PITy 2015 wskazuje, że podatek nie jest pobierany, jeśli odpłatne zbycie następuje w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Roczny Pit 2015 płaci się w przypadku uzyskania przez podatnika przychodu z odpłatnego zbycia: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Czytaj więcej

Ze sprzedaży nieruchomości będącej majątkiem firmy mogę rozliczyć się na druku PIT39 ? - komplet formularzy w Programie PITy 2015.

Prowadzisz działalność gospodarczą i nie wiesz, jak odprowadzić podatek od sprzedaży nieruchomości, która jest składnikiem majątku twojego przedsiębiorstwa? Aby bezproblemowo rozliczyć się z urzędem skarbowym, musisz wiedzieć z jakiego formularza skorzystać i jak poprawnie wypełnić rozliczenie Pit 2015. Warto, abyś po przeczytaniu naszego artykułu skorzystał z Programu Pity 2015, który pozwoli ci w prosty sposób rozliczyć się z fiskusem. Kluczowe znaczenie w omawianej sytuacji ma to, z jaką nieruchomością mamy do czynienia. Musisz wiedzieć, że sprzedaż budynku lub lokalu mieszkalnego, który zajmujesz na prowadzenie działalności gospodarczej nie będzie generować przychodu z działalności gospodarczej. Jednak nie oznacza to, że taka sprzedaż w ogóle nie podlega opodatkowaniu. W tym wypadku będziesz musiał zapłacić podatek z tytułu uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości. Jeżeli zatem prowadzisz przedsiębiorstwo w mieszkaniu, które jest twoją własnością i chcesz je sprzedać, to nie zapłacisz podatku z tytułu uzyskania przychodu z działalności gospodarczej. Inaczej będzie jednak, jeśli jako przedsiębiorca zechcesz sprzedać lokal użytkowy, np. warsztat czy halę produkcyjną.

Czytaj więcej

Nieruchomość nabyta w ramach zamiany a skutki podatkowe

Jedynym sposobem, aby stać się właścicielem nieruchomości, jest jej nabycie. Okazuje się jednak, że kupno nie jest jedynym sposobem nabywania nieruchomości. Można przestać być właścicielem mieszkania i wejść w posiadanie następnego, nie wydając na to ani grosza. Takie możliwości daje zamiana. Jednak przepisy podatkowe traktują zamianę analogicznie do transakcji gotówkowych. Pod koniec roku podatkowego trzeba ją również wykazać w rozliczeniu Pit.

Czytaj więcej

Pity 2015 program pokazuje, jak rozliczać się z fiskusem z działalności gospodarczej

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą – w formularzu CEIDG-1 przy rejestrowaniu działalności wybiera jej formę opodatkowania i formę rozliczania się z fiskusem. Później może ją zmienić. Wybrana forma opodatkowania wskazuje, na jakim druku przedsiębiorca powinien dokonać rozliczenia PIT 2015. Pity 2015 program pomoże w prawidłowym rozliczeniu podatkowym osób prowadzących działalność gospodarczą.

Czytaj więcej