RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Czy każda osoba rozwiedziona zachowuje prawo do rozliczenia Pit 2015 z dzieckiem

Jak podaje ustawodawca podatkowy, osobami korzystającymi z ulgi na dzieci (biologiczne bądź adopcyjne) są ich rodzice i/lub opiekunowi prawni. Organa skarbowe nie wnikają zaś w stan tak zwany cywilny, jaki istnieje pomiędzy rodzicami. Swoje rozliczenie Pit 2015 może złożyć ojciec lub matka, przyjmując sto procent limitu ulgi na dziecko (czyli 1112,04 zł. na jednego potomka). Oboje rodzice mogą także podzielić ten limit między siebie po równo lub też w odpowiednich proporcjach. Warunkiem jest tutaj fakt przebywania z dzieckiem, łożenia na jego utrzymanie, sprawowania rzeczywistej opieki.

 

Może zdarzyć sie tak, iż dziecko i rodzic mają inne meldunki, rodzice pozostają w innych związkach, ale wychowują dzieci i wspólnie łożą na ich utrzymanie. W takim przypadku należy porozumieć się kwestii, kto i w jakiej części wpisuje w zeznanie PIT 2015 odliczenie od podatku z tytułu ulgi prorodzinnej. Pamiętajmy, iż roczne pity 2015 obojga rodziców nie mogą dublować ulgi prorodzinnej na to samo dziecko.

W rozliczenie Pit 2015, a dokładnie załącznik PIT/O, wpisuje się kwotę ulgi, a także imię, nazwisko i PESEL dziecka, dzięki czemu urzędnicy skarbowi są w stanie zweryfikować zasadność i niepowtarzalność ulgi prorodzinnej na tą samą osobę.

Jeśli zeznanie PIT 2015 stanowi jakąkolwiek wątpliwość lub problem, należy sięgnąć po program do wypełniania deklaracji typu PIT. Nasze roczne pity 2015 mogą zostać wygenerowane szybko i bez błędów, bez narażenia podatnika na przypadkowe niedopatrzenia.  


Tematyka

Zobacz również

Zmiany w uldze rodzinnej - zeznania Pity

Rozliczenie roczne z ulgą na dziecko składają w Urzędach Skarbowych w całej Polsce, jak również w trybie online podatnicy, którzy spełniają wymagania ustawowe. Ulga prorodzinna jest tym korzystniejsza, im więcej dzieci w rodzinie posiadają podatnicy. Jak powinny być wypełniane zeznania Pity z ulgą na dziecko, jeśli w 2015 roku zostały wprowadzone pewne zmiany w uldze rodzinnej?

Czytaj więcej

Czy rozwód w trakcie roku podatkowego umożliwia mi rozliczenie PIT 2015 z dzieckiem?

Jeśli chodzi o wiek, zawsze możemy rozliczyć się wspólnie z dzieckiem małoletnim, czyli takim, które nie ukończyło 18 lat. Należy jednak pamiętać, że zawarcie przez dziecko małżeństwa przed 18 rokiem życia jest równoznaczne z osiągnięciem przez nie pełnoletniości. Oczywiście w takiej sytuacji nie może być mowy o wspólnym zestawieniu pit 2015 z rodzicem. Z kolei bez względu na wiek dziecka, możemy się z nim wspólnie rozliczać, jeśli przysługuje mu zasiłek pielęgnacyjny lub renta socjalna.

Czytaj więcej

Preferencyjne opodatkowanie małżonków po rozwodzie z PITy 2015 Programem

Warunkiem zastosowania preferencyjnej zasady rozliczenia łącznie ze swoim współmałżonkiem jest pozostawanie przez cały rok podatkowy, za który dokonywane jest rozliczenie roczne 2015, w związku małżeńskim. Ponadto, pomiędzy małżonkami musi panować wspólność podatkowa. Dzięki spełnieniu tychże warunków, małżonkowie składają jedną deklarację PIT 2015 w Urzędzie Skarbowym, w której wskazują łączną wysokość swoich dochodów w danym roku podatkowym. Płacą podatek od połowy tej kwoty – według skali podatkowej. Łączne rozliczenie roczne 2015 można przeprowadzić za pośrednictwem PITy 2015 Programu. Etapowo przeprowadza on użytkownika przez wszystkie rubryki formularza Pit 2015, wskazując jednocześnie, co koniecznie powinno się w nich znaleźć. Najbardziej korzystne, wspólne rozliczenie podatkowe będzie dla tych małżeństw, gdzie jedno z małżonków ma niskie albo zerowe dochody w roku podatkowym, natomiast drugie – osiąga dochody, które muszą być opodatkowane według drugiego progu skali podatkowej, wynoszącego 32%. Dzięki temu podatnicy uzyskują od fiskusa zwrot nadpłaconego podatku. Z uwagi na powyższe, wiele małżeństw decyduje się na rozliczenie podatkowe łącznie, z zastosowaniem preferencji podatkowej.

Czytaj więcej

Rozwiedzeni rodzice zachowują prawo do ulgi na dziecko

Ulga na dziecko stanowi ważną społecznie preferencję podatkową, która ma pomóc rodzicom w wychowywaniu potomstwa. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się, kiedy rodzice posiadają prawa do skorzystania z tej cennej preferencji podatkowej, a kiedy niestety nie... Czy rozwód może skutecznie pozbawić rodziców możliwości preferencyjnych rozliczeń podatkowych rocznych?

Czytaj więcej

Zobowiązania podatkowe małżonków w rozliczeniu programem PITy 2015

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych umożliwia zastosowanie w przypadku małżonków, między którymi panuje wspólnota majątkowa wspólnego rozliczenia podatkowego. Ich rozliczenie roczne 2015 może być złożone na wspólnym formularzu PIT, o ile spełnią wskazane ustawą warunki. Pity 2015 program pomoże współmałżonkom wypełnić wszystkie rubryki formularza pit 2015 krok po kroku, wskazując na ewentualne pomyłki i błędy formalne. Dzięki zastosowaniu programu PIT 2015 deklaracja podatkowa małżonków zostanie wypełniona prawidłowo i szybko trafi ona do fiskusa, o ile podatnicy zdecydują się na jej przesłanie w trybie online.

Czytaj więcej