RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Czy dochody z wynajmu muszą być opodatkowane tylko w jeden sposób? Rozliczenie się z najmu na PIT 2015 (formularze).

Podatnicy mogą uzyskiwać dochody z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowo, należy przy tym powiedzieć, że taka działalność może być prowadzona prywatnie i wówczas mamy do czynienia z wynajmem prywatnym, albo w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W obu tych przypadkach zastosowanie znajdują różne formy opodatkowania dochodów pochodzących z wynajmu lokalu mieszkalnego, dlatego też różne będą formularze PITy 2015, przeznaczane przez podatników na roczne rozliczenie z fiskusem ze swoich dochodów. Pity 2015 Program pomoże w dokonaniu prawidłowego ich rozliczenia.

 

Najem prywatny

Jeżeli chodzi o uzyskiwanie dochodów z wynajmu prywatnie, to podatnik może taki dochód opodatkować:

  • Na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
  • Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W pierwszym przypadku roczne rozliczenie 2015 dochodów z wynajmu powinno być składane w Urzędzie Skarbowym na druku PIT-36, przeznaczonym dla dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatnika, opodatkowanych według dwustopniowej skali podatkowej. Takie formularze PITy 2015 pozwalają na skorzystanie z wielu preferencji i ulg podatkowych, dzięki czemu podatnik może zmniejszyć swoje zobowiązanie finansowe wobec fiskusa.

Jeśli podatnik zadecyduje o opodatkowaniu dochodów z najmu prywatnego za pośrednictwem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, musi złożyć w Urzędzie Skarbowym w terminie do końca stycznia kolejnego roku podatkowego, roczne rozliczenie 2015 na druku PIT-28. Nie umożliwia on pomniejszenia podstawy opodatkowania o koszty uzyskania przychodów i nie pozwala na przykład na rozliczenie łącznie ze współmałżonkiem, czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Jeśli podatnik chce opodatkować przychody z najmu ryczałtem ewidencjonowanym, zobowiązany jest on do złożenia fiskusowi pisemnej decyzji o opodatkowaniu w tej formie – do 20 stycznia roku podatkowego, lub do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu.

Wynajem w ramach działalności gospodarczej

Pity 2015 Program wskazuje, że jeśli dochody z wynajmu pozyskiwane są przez podatnika poprzez prowadzenie w tym zakresie działalności gospodarczej, to wówczas można je opodatkować poprzez:

  • Dwustopniową skalę podatkową,
  • Podatek liniowy, w stawce jednolitej 19%.

Jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem, ale jednocześnie w jej ramach uzyskuje przychody z wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, wówczas traci on w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z dniem uzyskania przychodów z tych rodzajów działalności i od tego dnia opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach w zakresie całej prowadzonej działalności.

Opodatkowanie liniowe wymusza na podatniku złożenie w Urzędzie Skarbowym rozliczenia rocznego z podatku na druku PIT-36L.


Tematyka

Zobacz również

Weryfikacja danych podatnika PIT: NIP czy PESEL?

Wypełniając roczne rozliczenie podatkowe PIT podatnicy muszą wypełnić poprawnie wszystkie pola formularza przeznaczone do wypełnienia dla nich. Pozostałe, oznaczone w odpowiedni sposób pola formularza PIT wypełnia Urząd Skarbowy, do którego składają deklarację roczną. Na górze każdego formularza podatkowego, na pierwszej stronie, znajduje się miejsce na wpisanie numeru identyfikacji podatkowej. Wielu podatników ma problem, czy w miejscu tym powinni podać swój numer NIP, nadany przez Urząd Skarbowy, czy powinni raczej posłużyć się numerem PESEL? Jakie zasady obowiązują przy tym polskich podatników objętych nieograniczonym obowiązkiem podatkowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej?

Czytaj więcej

W Programie PITy 2015 - kompletny zestaw formularzy PIT do wydrukowania

Rozliczenie podatkowe 2015 każdy podatnik musi wypełnić i dostarczyć do Urzędu Skarbowego właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika, w wyznaczonym ustawą terminie. Bardzo istotne jest to, aby rozliczenie to zostało dokonane na odpowiednim druku. Formularze PIT 2015 mogą w sposób zdecydowany różnić się od tych, które były aktualne w rozliczeniu za poprzedni rok. Nie musimy szukać w sieci internetowej aktualnych druków. Wystarczy, że rozliczenie podatkowe 2015 sporządzimy za pośrednictwem darmowego programu komputerowego. Program PITy 2015 zawiera wszystkie aktualne formularze Pit 2015.

Czytaj więcej