RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Czy alimenty mogą być darowizną? PITy 2015 Program niezbędny przy rozliczeniu rocznym 2015

Alimenty są często mylone z darowizną. Należy jednak pamiętać, że alimenty i darowizny są regulowane przez odrębne przepisy podatkowe i nie istnieje między nimi powiązanie. Alimenty podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i są przez prawo podatkowe traktowane jako przychody z innych źródeł. Z podatku są zwolnione alimenty wypłacane dzieciom, które nie ukończyły dwudziestu pięciu lat, oraz dzieciom otrzymującym rentę/zasiłek, niezależnie od tego, w jakim są wieku. Jeżeli obowiązek alimentacyjny występuje w stosunku do innej osoby, alimenty podlegają zwolnieniu jedynie do kwoty 700 zł miesięcznie. Od nadwyżki ponad ten limit, należy zapłacić podatek, który w pity 2015 programie jest naliczany na zasadach ogólnych. Darowizny nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, lecz podatkiem od darowizn i spadków. Właśnie z tego powodu alimenty nie mogą być darowizną.

 

Niektóre darowizny posiadają charakter świadczenia alimentacyjnego, jednak nie oznacza to, że są one alimentami. Możliwość zwolnienia darowizny z podatku jest zależna od stopnia pokrewieństwa pomiędzy darczyńcą a obdarowanym, a także od wartości darowizny. Niektóre darowizny podlegają całkowitemu zwolnieniu z podatku (jak np.: darowizny od osób o wysokim stopniu pokrewieństwa), inne są zwolnione jedynie do pewnej kwoty (np.: darowizny od dalszych krewnych i osób niespokrewnionych). 

Jeżeli spoczywa na nas obowiązek zapłaty podatku od alimentów, to możemy swoje rozliczenie roczne 2015 wypełnić w programie do obsługi PIT, przy pomocy którego w prosty sposób obliczymy wysokość zobowiązania podatkowego. Pity 2015 Program nie tylko wykona większość obliczeń, ale – między innymi – sprawdzi również, czy nie zapomnieliśmy o wypełnieniu wszystkich obowiązkowych pół w formularzu podatkowym.


Tematyka

Zobacz również

Czy istnieje możliwość ominięcia podatku od darowizny w rozliczeniu pit 2015?

Oczywiście nie każda darowizna może być objęta zwolnieniem z podatku, dlatego zanim popełnimy niedopatrzenie, lepiej przeczytajmy artykuł, by upewnić się, kiedy może przysługiwać nam takie zwolnienie, zaś kiedy powinniśmy koniecznie rozliczyć się z fiskusem z podatku od darowizny. Najbliższa rodzina obdarowanego może skorzystać ze zwolnienia podatkowego w przypadku otrzymania darowizny. Do najbliższej rodziny w przypadku ulgi podatkowej w podatku od spadku i darowizny wlicza się: małżonka, zstępnych, tj. dzieci, wnuki, prawnuki; wstępnych, tj. rodziców, dziadków, pradziadków, pasierba, rodzeństwo oraz ojczyma i macochę.

Czytaj więcej

Czy darowiznę wpisać w rozliczenie PIT 2015, pit 2015 program darowizny

Czy darowiznę dla najbliższych trzeba wpisać w rozliczenie PIT za 2015? Darowizna w programie do rozliczania pitów za 2015 rok. Zgodnie z ustawą podatkową, podatnik, który przekazał darowiznę osobie z najbliższej rodziny, np. swojemu dziecku i zgłosił ją do urzędu skarbowego, nie będzie musiał wpisywać  jej w rozliczenie roczne. Do grona osób, którym można przekazać darowiznę bez konieczności wpisywania jej w PIT, oprócz dzieci należą także: rodzice, małżonek, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha (tzw. zerowa grupa podatkowa). Osoby otrzymujące darowiznę od najbliższych, korzystają ze zwolnienia od podatku. Na zgłoszenie właściwemu urzędowi skarbowemu danych o darowiźnie (za pomocą druku zawiadomienia SD-2), obdarowany podatnik ma sześć miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego, czyli otrzymania darowizny. Do jego obowiązków należy także udokumentowanie otrzymania darowizny dowodem przekazania na rachunek bankowy.

Czytaj więcej