RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Czy aktywując PITy 2015 Program - trzeba znać szczegóły ustawy o opodatkowaniu PIT?

Wypełnienie i złożenie właściwego formularza podatkowego do Urzędu Skarbowego wielu polskim podatnikom spędza sen z powiek. Deklaracje Pity 2015 wypełniane samodzielnie, bez wsparcia biura rachunkowego czy osoby znającej się na zasadach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wcale nie muszą być błędne. Nie trzeba też studiować ustawy o PIT, aby rozliczyć się ze swoich przychodów lub dochodów z Urzędem Skarbowym. PITy 2015 Program likwiduje problem rozliczenia podatkowego, a opodatkowanie PIT przestaje mieć dla polskich podatników jakiekolwiek tajemnice.

 

Jak działa program?

PITy 2015 Program pozwala na proste rozliczenie podatkowe. Wszystkie deklaracje Pity 2015 dostępne w programie są aktualne i odpowiednio opisane. Program krok po kroku prowadzi podatnika po kolejnych polach formularza podatkowego, a uprzednio wspiera (dzięki elastycznemu kreatorowi) dokonanie odpowiedniego wyboru druku PIT (mowa o głównych formularzach oraz odpowiednich załącznikach do nich).

W przypadku korzystania z Programu, nie ma mowy o popełnieniu omyłki formalnej, bowiem aplikacja na bieżąco sprawdza informacje, wprowadzane do danego formularza przez podatnika. Dlatego tę metodę sporządzania deklaracji rocznych dla fiskusa polecają sobie wzajemnie sami podatnicy – którzy najczęściej nie są specjalnie zorientowani w szczegółach ustawy o pit.  


Tematyka

Zobacz również

Sprzedaż akcesoriów fotograficznych a możliwa forma opodatkowania

Sprzedażą dowolnych rzeczy ruchomych może zajmować się okazjonalnie osoba fizyczna, a więc każdy kto posiada przedmiot o możliwej do ustalenia wartości. Sprzedaż rzeczy może być również przedmiotem działalności gospodarczej. W każdym z opisanych przypadków sprzedaż będzie miała odmienne konsekwencje podatkowe.

Czytaj więcej

Czy dofinansowanie tzw. zielonej szkoły dla dziecka jest opodatkowane w PIT 2015, czy zwolnione od podatku?

Ze środków obrotowych firm ich pracownicy mogą uzyskać dofinansowanie do wypoczynku dzieci, na przykład w formie zielonej szkoły. Takie świadczenie może być utożsamiane niekiedy z przychodem pracownika, podlegającym opodatkowaniu. PITy 2015 Program wskaże, w jakim przypadku dofinansowania tzw. zielonej szkoły dla dziecka jest opodatkowane w PIT 2015. Rozliczenie roczne 2015 nie będzie uwzględniało bowiem takiego świadczenia, o ile wypoczynek dziecka w formie zielonej szkoły będzie organizowany przez podmiot spełniający kryteria przepisów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wówczas świadczenie będzie objęte zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czytaj więcej

Czy dobrowolnie wypłacane alimenty stanowią przychód podlegający opodatkowaniu?

Podstawę prawną określającą zakres i zasady świadczeń alimentacyjnych stanowi uchwalony w 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy wraz z kolejnymi nowelizacjami (ostatnia weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku). Szczegółową charakterystykę obowiązku alimentacyjnego zawierają art. 128 - art. 144 zamieszczone w Dziale III owej ustawy. Stanowią one, że regularne, obligatoryjne świadczenia na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązywane są inne osoby fizyczne, mogą wynikać z pokrewieństwa, małżeństwa lub powinowactwa i obciążać krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Tak więc możliwa jest sytuacja, w której podatnik - dobrowolnie lub zmuszony wyrokiem sądowym - będzie płacił alimenty żyjącej w niedostatku siostrze lub wesprze finansowo schorowaną matkę. Wiele osób przyjmujących dobrowolne świadczenie alimentacyjne ma jednak wątpliwości, czy tego typu przychody powinny zostać ujawnione w rozliczeniu rocznym 2015 oraz obłożone podatkiem dochodowym. Osoby te nie wiedzą również, jak prawidłowo udokumentować fakt uzyskania takiego świadczenia, aby fiskus nie zakwestionował go w przypadku kontroli skarbowej.

Czytaj więcej