RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Co zawiera katalog ulg przewidzianych na rozliczenie roczne 2015

Rozliczenie roczne 2015 podatnika, w przypadku rozliczania się z dochodów na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, może uwzględniać aktualne ulgi podatkowe. Dodatkowo druki PIT 2015 mogą również wskazywać na zastosowanie ulg, które obecnie nie są już wskazywane w katalogu ulg w ustawie o PIT, ale podatnik wykorzystuje je na zasadach praw nabytych. Generalnie, katalog ulg podatkowych został w  tym roku poszerzony o prawo odliczenia od dochodu zapłaconej w danym roku składki na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Program pity 2015 wskaże, jak skorzystać z każdej istniejącej obecnie ulgi podatkowej.

 

Z jakich ulg można skorzystać w rozliczeniu za rok 2015?

Druki PIT 2015 umożliwiają skorzystanie z ulg i odliczeń podatkowych ujętych w aktualnych przepisach prawa podatkowego. Program pity 2015 podpowie, jakie to będą ulgi. Rozliczenie roczne 2015 podatnika może uwzględniać następujące ulgi:

  • Ulgi odliczane od dochodu: ulga składkowa, ulga na krew, ulga na darowiznę związaną z kultem religijnym, ulga na Internet, ulga związana z darowizną na cele kościelne, ulga rehabilitacyjna, ulga na IKZE, zwrot nienależnych świadczeń, ulga na pomoc domową, ulga na szkolenie uczniów, ulga budowlana, ulga polegająca na darowiźnie przekazanej na cele charytatywno-opiekuńcze kościelnych osób prawnych,
  • Ulgi odliczane od podatku – ulga na składki zdrowotne, ulga prorodzinna, ulga abolicyjna, ulga budowlana, ulga odsetkowa strata podatkowa oraz przekazanie 1% podatku na Organizację Pożytku Publicznego.

Tematyka

Zobacz również

Czy fiskus żąda podatku PIT 2015 od refundacji za okna

Wymiana stolarki okiennej to niejednokrotnie konieczny zabieg pozwalający ulepszyć nie tylko wygląd, ale i stan techniczny mieszkania. Właściciele mieszkań dokonują wymiany okien na własny koszt, jednak mogą – w określonych przypadkach – starać się o zwrot części poniesionych wydatków. Czy taka refundacja podlega opodatkowaniu podatkiem PIT 2015? Poruszona kwestia niejednokrotnie była przedmiotem sporów i niedomówień, jednak wydaje się, że obecnie została już jednoznacznie wyjaśniona. Dla niektórych właścicieli mieszkań wyjaśnienie to będzie korzystne, natomiast dla pozostałych – niestety nie. Ci drudzy będą zobligowani do zapłacenia podatku PIT 2015. Po wymianie okien przedstawiciel Spółdzielni Mieszkaniowej dokonuje odbioru takiego remontu i wówczas możemy otrzymać częściowy zwrot poniesionych kosztów, zgodnie regulaminem wewnętrznym danej spółdzielni. Kwestia tego, czy taki zwrot będzie podlegał opodatkowaniu zależy od tego, z jaki lokalem mamy do czynienia.

Czytaj więcej

Czy dodatek pielęgnacyjny rozliczamy ze skarbówką? Program PITy 2015 prostuje wątpliwości

W naszym kraju w dalszym ciągu umowa o pracę i wynagrodzenia minimalne są zdecydowanie wyższe niż na przykład kwoty wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu opieki nad chorym, wymagającym stałego nadzoru i troski. Tak kwoty, to dodatek pielęgnacyjny, który często oznacza ciężką pracę dla opiekuna – trudniejszą od np.: etatu w biurze. Tego typu świadczenia pobierają osoby, które opiekują się obłożnie chorymi, trwale nie zdolnymi do samodzielnego funkcjonowania. Może to być rodzic, dziecko, brat lub siostra lub opiekun prawny.

Czytaj więcej

Co to jest stypendium stażowe i czy jest ono zwolnione z podatku PIT 2015 - do rocznych rozliczeń służy Pity2015 Program

Ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej wypłacane są w Polsce liczne dotacje i dofinansowania. Środki te pozwalają również na wypłatę tzw. stypendium stażowego pracownikom. Jeśli pracownik zatrudniany jest w danej firmie czy w jednostce budżetowej, biorącej udział w programie operacyjnym Unii Europejskiej, jego wynagrodzenie pokrywane jest ze stypendium stażowego. Jest ono jednocześnie tytułem do ubezpieczenia w ZUS. Od kwoty stypendium stażowego są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jednocześnie, stypendium stażowe wyłączone jest spod obowiązku opodatkowania go podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Czytaj więcej

Czy abolicja podatkowa jest tym samym co ulga abolicyjna? Podatki a PITy 2015 Program

Generalnie pojęcie ulgi abolicyjnej, znanej z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma niewiele wspólnego z pojęciem abolicji podatkowej. Warto wskazać najważniejsze różnice, które pozwolą na odróżnienie obu podanych terminów. Zapraszamy do przeczytania tego artykułu, w którym staramy się wyjaśnić pojęcie "abolicja podatkowa" oraz pojęcie "ulga abolicyjna".

Czytaj więcej