RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Co to jest stypendium stażowe i czy jest ono zwolnione z podatku PIT 2015 - do rocznych rozliczeń służy Pity2015 Program

Ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej wypłacane są w Polsce liczne dotacje i dofinansowania. Środki te pozwalają również na wypłatę tzw. stypendium stażowego pracownikom. Jeśli pracownik zatrudniany jest w danej firmie czy w jednostce budżetowej, biorącej udział w programie operacyjnym Unii Europejskiej, jego wynagrodzenie pokrywane jest ze stypendium stażowego. Jest ono jednocześnie tytułem do ubezpieczenia w ZUS. Od kwoty stypendium stażowego są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jednocześnie, stypendium stażowe wyłączone jest spod obowiązku opodatkowania go podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

Pity 2015 osób, które osiągają dochody ze stypendium stażowego, nie będą musiały ich ujmować. Podatek PIT 2015 nie jest płacony od tego typu dochodów.

Stażyści bez podatku

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia od podatku dochodowego pomoc pieniężną w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie o finansach publicznych. Między innymi są to stypendia stażowe. Pity 2015 Program pomoże stypendystom w prawidłowym rozliczeniu ich druków PIT.


Tematyka

Zobacz również

Czy honorowi dawcy krwi płacą mniejszy podatek PIT 2015

Wypełniając swój pit w Programie PITy 2015, honorowy dawca krwi wykazuje niższą podstawę opodatkowania. Ulgę za oddaną krew mogą odliczyć ci podatnicy, którzy składają rozliczenie PIT 2015 na formularzach:

  • PIT-37
  • PIT-36
  • PIT-28

Honorowi krwiodawcy rozliczający się przy pomocy deklaracji PIT-37 lub PIT-36 pomniejszą swój dochód o wartość oddanej krwi. Z kolei tak zwani ryczałtowcy wykażą w zeznaniu PIT-28 odpowiednio pomniejszony przychód. Zarówno pierwsi, jak i drudzy uzyskają w ten sposób obniżenie podstawy opodatkowania, a więc zapłacą niższy podatek.

Czytaj więcej

Czy III grupie podatkowej przysługuje zwolnienie podatkowe (ad. podatku od spadków)

Otrzymanie spadku związane jest z koniecznością spełnienia pewnych zobowiązań podatkowych przez spadkobiercę, o ile nie zadecyduje on o odrzuceniu spadku zapisanego mu w testamencie spadkodawcy. Na mocy ustawy o podatku od spadków i darowizn, spadkobiercy będący osobami fizycznymi, które nabyły majątek w drodze spadku, muszą opłacać podatek od spadków. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której wartość uzyskanego spadku nie przekroczyła kwoty wolnej od podatku oraz przypadek, w której spadkobiercy zaliczani są do grupy podatkowej objętej zwolnieniem w podatku od spadków. W takiej sytuacji spadkobierca, bez względu na to, do jakiej grupy podatkowej się zalicza, skorzysta ze zwolnienia podatkowego. Rozliczenie roczne podatnika – spadkobiercy w takiej sytuacji nie będzie ujmowało kwoty spadku do opodatkowania.

Czytaj więcej

Program PITy 2015 dla chcących samodzielne rozliczać się z fiskusem

Okres corocznego rozliczenia się z fiskusem, to także okres najlepszego zarobku dla wszelkiego rodzaju biur rachunkowych, czy też samodzielnych księgowych pomagających nam w rozliczeniu druków podatkowych. Niestety dość często koszt takiej usługi jest wysoki, wahający się w granicach od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych. Wysokość naszej zapłaty za pomoc przy wypełnieniu druków pity 2015 w znacznej mierze zależy od ilości naszych dochodów, rozliczania się samodzielnego bądź z małżonkiem, a także ewentualnych ulg, jakie dodatkowo należy jeszcze w ramach zeznania rocznego rozliczyć.

Czytaj więcej

Program PIT 2015 a podatek od odszkodowania za zwolnienie z pracy

Wiele osób ma problem z poprawnym wskazaniem, które dochody obowiązkowo podlegają opodatkowaniu, a które są z tego wymogu przez ustawodawcę całkowicie lub częściowo zwolnione. Do dochodów, który często rodzą tego typu wątpliwości, zaliczamy między innymi odszkodowania za zwolnienie z pracy. W ich przypadku obowiązują bowiem dość zawiłe przepisy, określające, w jakich sytuacjach podatnik ma prawo do zwolnienia z podatku dochodowego, a w jakich, niestety, zapłacić go musi. Aby sprawdzić, czy przyznana nam kwota odszkodowania podlega opodatkowaniu, warto wykorzystać program PIT 2015. Aplikacja - dzięki rozbudowanej bazie danych - ułatwi nam rozliczenie pit 2015 również wówczas, gdy okaże się, że uzyskane przez nas odszkodowanie mimo wszystko powinno zostać objęte podatkiem dochodowym. Przejdźmy jednak do meritum zagadnienia i spróbujmy wyjaśnić, jakie rodzaje odszkodowań korzystają ze zwolnienia od podatku (innymi słowy - jakich odszkodowań nie musimy wykazywać w pit 2015).

Czytaj więcej