RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Błędy w pit 2015 z winy biura rachunkowego

Z obawy przed niepoprawnym wyliczeniem kwoty podatku należnego wiele osób rezygnuje z samodzielnego wypełniania deklaracji podatkowej i zwraca się o pomoc do profesjonalistów, na co dzień zajmujących się tematyką podatkową. Przypomnijmy, iż od 2005 roku usługę polegającą na rozliczaniu PIT dla osób fizycznych mogą świadczyć zarówno doradcy podatkowi, jak i biura rachunkowe. Niekiedy zdarza się jednak, iż pomoc fachowca w rzeczywistości okazuje się pomocą iluzoryczną, gdyż wykonane przez niego rozliczenie zawiera poważne błędy merytoryczne. Warto więc wiedzieć, czy - i w jakim zakresie - biuro rachunkowe odpowiada za szkody poniesione na skutek niewłaściwego wypełnienia deklaracji podatkowej, a także, jak się przed takimi błędami uchronić. 

 

WYBÓR BIURA RACHUNKOWEGO

błędy księgowejZanim zdecydujemy się na skorzystanie z usług biura rachunkowego, zadajmy sobie nieco trudu i zweryfikujmy kwalifikacje osoby, która będzie w naszym imieniu wypełniała pit 2015. Sprawdźmy przede wszystkim, czy uzyskała ona uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (ich potwierdzeniem jest certyfikat wydany przez Ministra Finansów). Dowiedzmy się również, czy biuro rachunkowe posiada wykupioną polisę OC i ile wynosi suma gwarancyjna ubezpieczenia. Warto w tym miejscu dodać, iż minimalna wysokość polisy zależy od zakresu świadczonych przez biuro usług i wynosi odpowiednio:

  • 5000 euro – jeżeli przedmiotem działalności biura jest wyłącznie doradztwo podatkowe,
  • 10 000 euro – jeżeli biuro prowadzi wyłącznie księgi rachunkowe,
  • 15 000 euro – jeżeli biuro wykonuje działalność usługową w obu tych zakresach.

Jeśli więc na okazanej nam polisie będzie widniała kwota 10 000 euro - możemy domniemywać, iż pracownicy biura mają okazjonalnie do czynienia z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tak więc ich wiedza może nie nadążać za aktualnymi przepisami (choć nie musi).

Pamiętajmy też, iż w przypadku błędu popełnionego przez biuro rachunkowe, które nie posiada wykupionego ubezpieczenia, pozostanie nam żmudne, kosztowne i czasochłonne dochodzenie odszkodowania na drodze sądownej. 

Warto jednak w tym miejscu podkreślić, iż firmy ubezpieczeniowe wypłacają odszkodowania klientom biur rachunkowych tylko i wyłącznie w przypadku błędów popełnionych z winy księgowego! Jeśli więc oczekujemy rzetelności od pracowników biura, musimy się wykazać podobną rzetelnością. Naszym obowiązkiem jest udzielenie pracownikowi biura wyczerpujących informacji, a także dostarczenie kopii wszystkich wymaganych przy wypełnianiu danego Pit dokumentów (np. potwierdzających nasze prawo do ulgi). W przypadku przekazania przez klienta nieprawdziwych lub niewystarczających danych, biuro rachunkowe nie ponosi odpowiedzialności za błędy.

DLA KOGO KARA?

Niestety, jeżeli urząd podatkowy wykryje nieprawidłowości w wypełnionym przez biuro rachunkowe zeznaniu rocznym PIT, konsekwencje pomyłki ponosi podatnik i to on musi uiścić karę skarbową. Niemniej podatnik może wystąpić do ubezpieczyciela obsługującego dane biuro rachunkowe o zwrot niesłusznie zapłaconej kwoty. Może również walczyć o zwrot pieniędzy na sali sądowej, wnosząc przeciwko pracownikowi biura sprawę cywilną.

ABY WYGRAĆ, TRZEBA UDOWODNIĆ WINĘ

Jednak aby udowodnić, że błąd powstał z winy biura rachunkowego, podatnik musi dysponować   dowodami (takimi jak faktura lub zawarta z usługodawcą umowa). Tymczasem wielu podatników zleca wypełnienie pit, a następnie nie odbiera wystawionej faktury. W efekcie nie potrafi udowodnić, iż wina za błędy w pit leży po stronie zatrudnionego przez biuro pracownika.

W nieco lepszej sytuacji znajdują się osoby, które skorzystały z usług doradcy podatkowego. Dlatego, że doradca ma obowiązek sygnowania swoim nazwiskiem wszystkich pism sporządzanych w związku z wykonywaniem swojego zawodu (a więc również deklaracji PIT  wypełnianych w imieniu klienta). Konieczność ta nie występuje w przypadku certyfikowanych księgowych zatrudnionych w biurach rachunkowych, toteż na wypełnianych przez nich formularzach widnieje jedynie nazwisko podatnika.

Na zakończenie jedna dobra rada – jeżeli przekazujemy do biura rachunkowego oryginały dokumentów (np. Pity 2015 od pracodawców), to koniecznie sporządźmy ich listę i poprośmy o pokwitowanie odbioru.


Tematyka

Zobacz również

Na jakim formularzu powinienem sporządzić korektę, jeśli wcześniej złożyłem swój PIT 2015 na nieodpowiednim dla mnie formularzu?

Na podstawie źródła uzyskiwanych przez podatnika dochodów w poprzednim roku podatkowym, powinien on wybrać właściwą dla siebie deklarację PIT 2015. Rozliczenie za 2015 rok powinno zostać dokonane na właściwym względem opodatkowania dochodów formularzu. Niekiedy jednak podatnik przez swoją niewiedzę lub nieuwagę, składa PIT roczny 2015 na nieprawidłowym druku. Na przykład, zamiast deklaracji pit-37 pracownik uzyskujący dochody za pośrednictwem płatnika, składa zeznanie na druku PIT-36, rozliczając się ze swoich rocznych wynagrodzeń. Co powinien on zrobić w takiej sytuacji?

Czytaj więcej

Korekta czy kara przy nieprawidłowo wypełnionym zeznaniu podatkowym - darmowy program PITy 2015 pomoże Ci się rozliczyć

Nawet najbardziej sumiennemu podatnikowi może przytrafić się sytuacja, w której okaże się, że swoje rozliczenie roczne wypełnił błędnie. W takim przypadku koniecznym będzie złożenie druku pod tytułem – korekta zeznania. Błędne wypełnienie formularza podatkowego, to sytuacja dość kłopotliwa. Z jednej strony zmuszeni będziemy na wezwanie urzędu skarbowego – zgłosić się osobiście do naszego oddziału fiskusa w celu złożenia dodatkowego wyjaśniania i złożenia dodatkowego druku – korekty naszego rocznego rozliczenia. Z drugiej strony, zostanie również odsunięta w czasie kwestia wypłaty naszego zwrotu podatku. W przypadku konieczności złożenia korekty zeznania, spotkać możemy się z dwiema możliwościami. Pierwszą z nich – jest złożenie i wypełnienie korekty zeznania pod czujnym okiem urzędnika skarbowego. Sytuacja ta jest o tyle komfortowa, że składając poprawione zeznanie roczne mamy pewność, że tym razem jest ono wolne od błędów, czy niepoprawnych danych. Jakkolwiek kontekst wypełniania formularza pit w obecności urzędnika – do przyjemności nie należy. Druga opcja, jest dla nas podatników jeszcze mniej komfortowa: otóż druk korekty zeznania podatkowego wypełniamy samodzielnie, zdając się na swoje szczęście i podatkową czujność.

Czytaj więcej

Korekta rozliczenia pit 2015 - program PITy 2015 pozwoli uniknąć błędów.

Rozliczenie podatkowe 2015 - Korekta rozliczenia PIT - program do rozliczeń PIT pozwoli uniknąć błędów w zeznaniu. Rozliczenie podatkowe, a w szczególności formularze PIT dość często zawierają błędy. Podatnicy nie podpisują formularzy, popełniają błędy rachunkowe, nieprawidłowo odliczają ulgi, itp. Jednak pomyłkę w zeznaniu można naprawić. Wystarczy jeszcze raz wypełnić formularz rozliczenia podatkowego i na piśmie wyjaśnić, z jakiego powodu jest składana korekta. Przepisy podatkowe pozwalają na skorygowanie każdej deklaracji podatkowej. Możemy ją poprawiać w dowolnym zakresie – zarówno w takich sytuacjach, gdy pomyliliśmy rubryki, jak i wtedy gdy błędnie przepisaliśmy kwoty z otrzymanego od pracodawcy PIT-11 w nasze rozliczenie roczne za 2015 rok. Z „technicznego” punktu widzenia skorygowanie deklaracji polega na ponownym – ale tym razem poprawnym – wypełnieniu tego samego formularza (wraz z wszystkimi załącznikami). Różnica polega na tym, że na początku formularza zamiast zaznaczyć kwadrat: złożenie zeznania, trzeba zaznaczyć pozycję: korekta zeznania. Przy składaniu korekty rozliczenia rocznego należy pamiętać, aby na piśmie wyjaśnić powód jej składania. 

Czytaj więcej