RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Bezpłatny PITy 2015 Program do rozliczeń małżonków - podatkowe skutki intercyzy małżonków

Zgodnie z przepisami polskiego prawa rodzinnego, małżonkowie mogą zawrzeć intercyzę, czyli umowę regulującą ich ustrój majątkowy. Umowa taka może zostać zawarta zarówno przed ślubem, jak i w trakcie trwania małżeństwa. Intercyza małżonków może ograniczać, wyłączać, ale także rozszerzać wspólność majątkową. zobowiązania podatkowe małżonkaJeżeli umowa intercyzy została zawarta jeszcze przed małżeństwem, odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe dotyczy tylko i wyłącznie majątku odrębnego podatnika. Jeżeli natomiast umowa taka została zawarta później, już po ślubie, sytuacja wygląda nieco inaczej. Skutki prawne i podatkowe rozpoczynają się z chwilą podpisania tej umowy. Oznacza to, że małżonek jest odpowiedzialny za wszelkie zobowiązania podatkowe drugiej strony, jakie istniały do chwili zawarcia intercyzy. Innymi słowy – prawo nie działa wstecz.

 

Sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana, jeżeli jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą. W takim przypadku, nawet jeżeli zobowiązania podatkowe powstały już po zawarciu intercyzy, drugi z małżonków może być za nie odpowiedzialny i musi je rozliczyć, mogąc przy tym skorzystać z PITy 2015 Programu. Dotyczy to jednak wyłącznie tych zaległości, które powstały w okresie, w którym małżonkowie współpracowali i małżonek takiej osoby osiągał korzyści majątkowe. Odpowiedzialność taka nie przekracza kwoty korzyści, jakie małżonek uzyskał.

Należy pamiętać, że zawarcie intercyzy powoduje również, iż małżonkowie nie mogą wspólnie dokonywać rozliczenia pit 2015 – nie mogą wspólnie złożyć deklaracji podatkowej przy pomocy pity 2015 programu.


Tematyka

Zobacz również

Oddzielne PITy 37 małżonków

Ustawodawca podatkowy ustanowił dla niektórych grup podatników referencyjne metody rozliczania się z fiskusem. Na odliczeniach mogą skorzystać na przykład rodzice wychowujący wspólnie lub samotnie swoje pociechy, jak również małżonkowie, którzy co do zasady prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. W praktyce jednak oboje małżonkowie mogą rozliczać PITy 37  lub inne rodzaje deklaracji podatkowych razem nawet wtedy, gdy w rzeczywistości nie mieszkają wspólnie. W tego rodzaju fakty fiskus się nie zagłębia, tym bardziej, iż nie posiada narzędzi i uprawnień do sprawdzania tego, jaki styl życia prowadzą podatnicy.

Czytaj więcej

Opodatkowanie małżeństwa w ujęciu Programu PITy 2015

Podatnicy będący w związku małżeńskim, mogą wspólnie rozliczyć się z urzędem skarbowym z osiągniętych w trakcie roku podatkowego dochodów. Należy pamiętać, że aby móc złożyć jedno rozliczenie roczne 2015, trzeba posiadać tzw. wspólność majątkową. Wspólność występuje wtedy, gdy wszystkie przedmioty majątkowe, które zostały nabyte przez któregokolwiek z małżonków po zawarciu małżeństwa, stają się automatycznie własnością obu osób. Wspólny pit 2015  mogą złożyć zarówno podatnicy rozliczający się na formularzu PIT-36 jak i PIT-37. Niestety z możliwości łącznego opodatkowania zostały wyłączone dochody kapitałowe, wykazywane w PIT-38, dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (PIT-39) oraz dochody, od których naliczany jest podatek liniowy (PIT-36L). Dodatkowo, jeżeli któryś z małżonków korzysta z preferencyjnych form opodatkowania – ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) lub karty podatkowej (PIT-16A) –  nie może rozliczyć się wspólnie nawet z tych dochodów, które wykazywane są w PIT-36 lub PIT-37.

Czytaj więcej

Dochód zerowy jednego z małżonków w łącznym PIT 2015

Rozliczenie roczne 2015 w wielu przypadkach będzie sporządzane przez podatników z wykorzystaniem preferencji podatkowej, polegającej na wspólnym opodatkowaniu dochodów. Z takiej możliwości korzystają małżonkowie, posiadający wspólność majątkową, w której pozostawali przez cały rok podatkowy, za który chcą się rozliczyć z fiskusem. Wspólne rozliczenie z małżonkiem może uwzględniać ulgi i odliczenia od dochodu i podatku. Pity 2015 program pomaga w prawidłowym uzupełnieniu, krok po kroku, PIT 2015 współmałżonków.

Czytaj więcej