RozliczamPIT

PIT Format 2020

Darmowy, najlepszy program PIT Format 2020 pozwoli Ci wypełnić roczną deklarację podatkową komfortowo i szybko.


Pobierz PIT Format 2020

Rozliczenie PIT jeszcze nigdy nie było tak proste i przystępne

Za pomocą programu PIT Format 2020 rozliczysz swój PIT na dwa sposoby: jeśli jeszcze nie wypełniałeś samodzielnie deklaracji PIT, skorzystaj z opcji elastycznego kreatora, który krok po kroku przeprowadzi Cię przez wszystkie pola formularza podatkowego - zaś jeśli już składałeś swoje zeznania roczne, skorzystaj z aktywnych deklaracji, gdzie wpiszesz dane z PIT-11 do formularza PIT-37 (lub wypełnisz inny formularz PIT). Aplikacja jest w pełni bezpłatna, a jednocześnie profesjonalna i wygodna. Po zakończeniu wypełniania swojego rozliczenia rocznego możesz za pomocą stosownej opcji programu wysłać eDeklarację bezpośrednio do Urzędu Skarbowego.

Porady PIT

Korzystaj z bazy podpowiedzi, jak rozliczenia podatkowe wypełniane są przez małżonków, a jak przez podatników indywidualnych. Dowiedz się, jak prawidłowo rozliczyć podatek od darowizny bądź od spadku. Buduj swoją świadomość podatkową dzięki praktycznym przykładom i analizom porównawczym, dowiaduj się, jak prawo skarbowe definiuje różne powszechnie słyszane terminy, np. samotny rodzic. Niech zagadnienia dotyczące deklaracji PIT staną się dla Ciebie jasne i spójne - pomożemy Ci w zapoznaniu się z podatkową terminologią, w oswojeniu się z formularzami podatkowymi, terminami składania zeznań w zależności od stosowanej metody opodatkowania oraz katalogiem dostępnych aktualnie ulg podatkowych.

e-Deklaracje

Dołącz do grupy podatników, którzy rozliczają swój roczny PIT przez Internet. Sprawdź, na czym polega ta nowoczesna metoda rozliczania się z fiskusem, dlaczego jest ona wygodna i coraz chętniej stosowana, uzyskaj dzięki niej jak najszybszy zwrot podatku. Jeśli już składałeś roczny PIT drogą elektroniczną, zachęcamy Cię do śledzenia nowości z dziedziny eDeklaracji, dzięki którym poradzisz sobie z każdym, nawet tym nieco zawiłym zeznaniem PIT i będziesz potrafił swobodnie ująć w deklaracji rocznej odpowiednie preferencje podatkowe czy odliczenia.

Formularze PIT

Różnice między poszczególnymi formularzami podatkowymi bywają subtelne, dlatego nie wahaj się korzystać z proponowanych tu opisów wszelkich druków i deklaracji PIT. Staramy się podawać je w przystępnej, przyjaznej formie, byś mógł wybrać odpowiedni dla siebie formularz PIT albo załącznik. Dowiaduj się, na jakich drukach PIT rozliczamy różne ulgi podatkowe, które formularze pozwalają na wspólne rozliczenie małżonków, a które rozliczą dochody z kilku źródeł lub dochody małoletniego dziecka. Jakimi formularzami operuje skala podatkowa, jakimi ryczałt, a jakimi podatek liniowy. Zachęcamy Cię do poszerzania swojej wiedzy o tym, jak formularze podatkowe zachowują się w praktyce, a nie w suchych broszurach informacyjnych.


Najnowsze artykuły

Zbiór poręcznych artykułów o szerokiej tematyce PIT - wiedza dla podatników indywidualnych, małżeństw, samotnych rodziców oraz przedsiębiorców.

Rozliczenie przez Internet - PIT jako eDeklaracja rozwiązaniem dla nowoczesnych podatników

Jeszcze kilka lat temu rozliczanie się przez Internet z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, było mało popularne wśród podatników. Taka sytuacja była spowodowana przede wszystkim tym, że rozliczenie PIT jako eDeklaracja wymagało posłużenia się przez podatnika elektronicznym podpisem kwalifikowanym, z ważnym certyfikatem. Wyrobienie takiego podpisu pociągało zaś za sobą dodatkowe koszty. Dlatego też tylko nieliczne osoby, głównie przedsiębiorcy, posiadały taki podpis i korzystały z możliwości rozliczania się z fiskusem przez Internet. Dziś rozliczenie pit przez Internet jest zdecydowanie bardziej popularne, bowiem w ogóle nie trzeba go podpisywać. Pole na podpis podatnika pozostaje puste, a weryfikacja tożsamości podatnika odbywa się na podstawie kwoty przychodu, jaką podatnik wpisuje podczas przesyłania pocztą elektroniczną eDeklaracji podatkowej do fiskusa. Chodzi tu o kwotę przychodu z poprzedniego roku podatkowego. Jeśli jest ona zgodna z rzeczywiście złożonym zeznaniem rocznym, eDeklaracja podatkowa zostanie złożona jak najbardziej skutecznie.

Czytaj więcej


Ulga na leki w PIT w postaci deklaracji przez Internet

Osoby niepełnosprawne, podobnie jak ich opiekunowie, składając deklaracje PITy przez Internet lub w formie tradycyjnej, papierowej, mają możliwość ujęcia w nich ulgi rehabilitacyjnej. Szczególną odmianą tej ulgi jest ulga na leki. PIT z ulgą na leki można złożyć, jeśli podatnik spełnia ustawowe wymagania do skorzystania z takiego odliczenia podatkowego. Jakie to będą wymagania, jakie leki można odliczyć w rocznej deklaracji podatkowej i jak tego dokonać w przypadku wypełniania rozliczenia rocznego przez Internet? Kiedy można skorzystać z ulgi na leki? Aby określić grupę podatkową uprawnioną do ulgi na leki, trzeba najpierw sprawdzić ustawowe wymagania stawiane podatnikom przy korzystaniu z ulgi rehabilitacyjnej. Jeśli bowiem podatnik spełnia warunki do objęcia go ulgą rehabilitacyjną i ponosił w poprzednim roku podatkowym koszty zakupu leków przepisanych przez lekarza, będzie mógł skorzystać z ulgi na leki składając deklaracje podatkowe. PIT z ulgą na leki złożą osoby niepełnosprawne, czyli podatnicy posiadający orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego trzech stopni niepełnosprawności.

Czytaj więcej


Podatek Belki - o co chodzi, czego dotyczy

Na mocy ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, nazywanej w skrócie ustawą o PIT, wprowadzono w życie podatek od zysków kapitałowych. Nazywany jest on również podatkiem Belki, czy podatkiem od dochodów kapitałowych. Podatek Belki jest rodzajem podatku zryczałtowanego, opłacanego według stałej stawki niezależnej od wielkości uzyskanego przychodu przez podatnika. Podatek Belki jest rodzajem podatku dochodowego od osób fizycznych. Jak jest on naliczany i od jakich dochodów będziemy opłacali taki podatek? Czy rozliczenia podatkowe roczne podatników ujmują taki podatek w praktyce?

Czytaj więcej


Chcę sprzedać samochód odziedziczony w spadku - jakie rozliczenie PIT?

Przy przyjmowaniu spadku spadkobierca powinien sprawdzić, czy nie musi odprowadzić od niego podatku od spadków i darowizn. Jego rozliczenie PIT z danego roku podatkowego, w którym uzyskał spadek, może zakładać konieczność zapłaty podatku dochodowego. Czy jednak zeznania Pity również będą ujmowały podatek dochodowy, jeśli spadkobierca zdecyduje się sprzedać przedmiot spadku?

Czytaj więcej


Rozliczenie PIT dorabiającego emeryta

Emeryt uzyskuje świadczenie emerytalne albo z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, albo z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Emerytura podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy w takim wypadku jest ZUS lub KRUS. W rzeczywistości emeryt nie musi składać samodzielnie rozliczenie PIT, pomimo faktu obłożenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczeń emerytalnych. Pity emerytów wypełniają bowiem sami płatnicy. Takie rozliczenie roczne jest ważne i poprawnie złożone do Urzędu Skarbowego, jeśli emeryt w danym roku podatkowym nie uzyskiwał żadnych dodatkowych dochodów, np. z pracy zawodowej lub z  prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeśli emeryt uzyskując świadczenie emerytalne dorabiał do emerytury, będzie musiał sam rozliczyć się z fiskusem w ramach odpowiedniego rozliczenia podatkowego. Na jakich drukach pity emerytów powinny być składane w Urzędach Skarbowych?

Czytaj więcej